Month: November 2014

รัฐบาลหวั่นเรือมนุษย์ปรับแผน ซื้อหนังสือเดินทางปลอมเข้าประเทศ

1 พ.ย. 2014 ผลของนโยบายปราบปรามผู้ขอลี้ภัยลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายที่ได้ผลอย่างมาก ทำให้รัฐบาลกลางหวั่นเกรงว่าชาวต่างชาติเหล่านี้อาจปรับแผนมาใช้หนังสือเดินทางและวีซ่าปลอมที่เสนอขายออนไลน์ เพื่อเข้าประเทศแทน