เตือนผู้จะเกษียณอย่าคาดหวัง เงินซูเปอร์ฯจะช่วยให้อยู่สุขสบาย

ภาพจาก ASFA

ภาพจาก ASFA

22 พ.ย. 2014 แรงงานชาวออสเตรเลียที่หวังจะมีชีวิตอย่างสุขสบายหลังอายุ 65 ปีโดยอาศัยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุงาน หรือ superannuation funs หรือที่ออสซี่ชนทั่วไปเรียกว่า “ซูเปอร์ฯ” เห็นจะต้องแบ่งจ่ายเงินเข้ากองทุนซูเปอร์ฯเพิ่ม เพื่อให้ได้รับเงินตามเป้าหมายในช่วงปลายชีวิต ซึ่งตกเฉลี่ยอีกเกือบ 800 เหรียญต่อปีสำหรับบุคคลเดี่ยว และกว่า 1,100 เหรียญต่อปีสำหรับคู่สมรส

จากการเปิดเผยตัวเลขของสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุงานแห่งออสเตรเลีย หรือ ASFA ประจำไตรมาสเดือนกันยายนพบว่า ผู้วางแผนจะเกษียณอายุงานจำเป็นจะต้องเติมเงินสะสมสมทบเข้ากองทุนเพิ่ม เนื่องจากสาเหตุของค่าครองชีพที่สูงขึ้น

คู่ครองที่ต้องการชีวิตความเป็นอยู่อย่างสุขสบายหลังอายุ 65 ปีจำเป็นต้องมีดุลกองทุนซูเปอร์ฯ (superannuation balance) ร่วมกันประมาณ 510,000 เหรียญหรือประมาณ 58,330 เหรียญต่อปี หรือเท่ากับเพิ่มขึ้น 0.3% จากไตรมาสเดือนมิถุนายน     นั่นหมายถึงพวกเขาจะต้องเติมเงินเข้าไปในกองทุนซูเปอร์ฯอีก 1,131 เหรียญต่อปี

สำหรับบุคคลเดี่ยวเพื่อความอยู่สุขสบายจำเป็นต้องมีดุลกองทุนซูเปอร์ฯ 430,000 เหรียญ หรือประมาณ 42,600 เหรียญต่อปี ซึ่งเท่ากับว่าพวกเขาจำเป็นต้องเพิ่มเงินเข้ากองทุนสะสมฯอีก 767 เหรียญต่อปี

นาง Pauline Vamos ผู้อำนวยการบริหารของสมาคม ASFA กล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของมาตรฐานชีวิตการเกษียณอายุงาน แสดงให้เห็นว่าชาวออสเตรเลียไม่สามารถพึ่งเพียงเฉพาะเงินบำนาญผู้สูงอายุ (age pension คือเงินกองทุนจากภาษีเงินได้ของรัฐบาลเพื่อการเกษียณอายุงานขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างเต็มที่ เป็นต้นว่าบุคคลเดี่ยวผู้รับบำนาญผู้สูงอายุจะถูกตั้งไว้ที่ 27.7% ของรายได้เฉลี่ยของผู้มีรายได้เพศชายเป็นตน) เมื่อพวกเขาหยุดทำงาน

เธอกล่าวว่า การดำรงอยู่เพียงอาศัยเงินบำนาญผู้สูงอายุถือว่าค่อนข้างยากลำบากอยู่แล้ว เมื่อมาเจอกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างคาดไม่ถึงเช่น ค่าอาหาร ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ

ดังนั้นเมื่อผู้อยู่ในวัยทำงานเข้าใจถึงสภาพของต้นทุนเท่าไร และยิ่งมีระยะเวลาที่จะใกล้เกษียญอายุงานมากขึ้นเท่าไร ก็ต้องเพิ่มการวางแผนมากขึ้นเท่านั้น

นาง Vamos แนะนำว่าผู้ใกล้เกษียณอายุงานควรพยายามหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้ก้อนใหญ่ และอย่าคิดว่าเงินซูเปอร์ฯนำมาใช้ในการเพิ่มความเป็นอยู่ในชีวิตอย่างฟุมเฟือยฟู่ฟ่าได้เป็นอันขาด

เธอกล่าวว่าในสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์, บวกกับข้อจำกัดในการเข้าถึงเงินบำนาญผู้สูงอายุและสวัสดิการสังคม, รัฐบาลแช่แข็งการเพิ่มเงินเข้ากองทุนซูเปอร์ฯ, และการเพิ่มสูงขึ้นของค่าครองชีพ ทุกปัจจัยมีส่วนกระทบต่อผู้เกษียณอายุงานทั้งสิ้น

 อีกภาพหนึ่งจาก ASFA

อีกภาพหนึ่งจาก ASFACategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: