นายช่างเรือเฟอร์รี่เกือบตกงาน เพราะเต้นไก่ย่างถูกเผาล้อเพื่อน

641-11-22 chicken dance22 พ.ย. 2014 ผู้ดำเนินกิจการเรือเฟอร์รี่ในนครซิดนีย์ได้ถูกคณะกรรมการยุติธรรมในการจ้างงาน (FWC) สั่งให้รับพนักงานกลับเข้าทำงานใหม่ หลังจากเขาถูกไล่ออกจากงานเพราะเต้นท่าไก่ หรือ Chicken dance เพื่อเยอะเย้อเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง

ทั้งนี้คณะกรรมการ FWC ได้มีคำสั่งให้ Harbour City Ferries ผู้ดำเนินกิจการเรือเฟอร์รี่รับส่งผู้โดยสารให้รับนาย Timothy Redden วัย 51 ปีกลับเข้าทำงาน หลังจากเห็นว่าการเต้นท่าไก่ไม่ใช่เหตุผลโดยชอบด้วยกฎหมาย (valid) ต่อการไล่ออกจากงาน

Harbour City Ferries ได้ไล่นาย Redden ออกจากงานในเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากสอบสวนพบว่า เขาได้จ้องหน้าเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งอย่างชิงชัง และเรียกเขาว่า “หมา” (dog) แต่เมื่อเพื่อนร่วมงานรายดังกล่าวทำเป็นไม่สนใจ เขาได้เต้นท่าไก่เยอะเย้ยเพื่อบอกเป็นนัยว่าเขาคือไก่ การเต้นเยอะเย้ยหนึ่งในสองครั้งของเขาได้ถูกจับภาพได้โดยกล้อง CCTV

และในอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันฝ่ายนายจ้างได้พบว่านาย Redden ผู้ซึ่งทำงานเป็นนายช่างให้กับเรือเฟอร์รี่มาเป็นเวลา 24 ปีบอกให้พนักงานอีกคนหนึ่งหุบปากขณะเคี้ยวอาการ โดยกล่าวว่า “นายมันไอ้ชาติโสโครก” (filthy wog ; คำว่า wog เป็นคำเหยียดเชื้อชาติในเชิงด้อยกว่าชาติของตน ที่คนออสเตรเลียใช้เรียกผู้อพยพจากยุโรปใต้ที่ไม่ใช่จากสหราชอาณาจักร ในยุคก่อนรับผู้อพยพจากเอเชีย ปัจจุบันคำนี้ยังถือเป็นคำเหยียดเชื้อชาติ แต่ความร้อนแรงได้ลดลงไปตามกาลเวลา)

ในการพิจารณาของผู้พิพากษา Ian Cambridge เจ้าพนักงานคณะกรรมการ FWC พบว่านาย Redden ที่ถูกมองว่าเป็น “alpha male” (คำนี้มีหลายความหมาย แต่ในที่นี้หมายถึง คนที่ทำตัวให้มีภาวะเป็นผู้นำ) ได้ถูกไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรม   โดยเห็นว่าควรเป็นความผิดด้วยโทษตักเตือนขั้นสุดท้ายจะมีความเหมาะสมกว่า (final warning หมายถึงสามารถไล่ออกได้หากทำผิดอีกครั้งหนึ่ง)

ผู้พิพากษา Cambridge ให้เหตุผลว่า “โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกณฑ์สำคัญประการหนึ่งของเหตุผลในการไล่ออก จากการพบว่าผู้ยื่นอุทธรณ์ได้แสดงการเต้นท่าไก่ ว่าเป็นพฤติกรรมเจตนาเพื่อการคุกคาม, ก่อกวนหรือสร้างความเสียหายอย่างอื่นอย่างใดแก่พนักงานอีกคนหนึ่ง ถือว่าเป็นการเพ้อฝันไปเองอย่างแท้จริง และมันไม่ได้เข้าข่ายเป็นเหตุผลโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อการไล่ออกจากงาน”

คณะกรรมการ FWC ยังพบว่า กระบวนการสอบสวนของนายจ้าง ได้ยอมรับฟังพยานฝ่ายพนักงานที่ได้รับความเสียหาย แต่ปฏิเสธข้อแก้ตัวของนาย Redden ทำให้การไล่ออกจากงานครั้งนี้มีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น

บทสรุปของคดีนี้ จบลงที่คณะกรรมการ FWC สั่งให้ Harbour City Ferries รับนาย Redden กลับเข้าทำงานภายในวันที่ 8 ธันวาคมนี้Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: