Month: October 2014

เข้าสู่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗

เดือนตุลาคม เดือนที่สองของฤดูใบไม้ผลิ  วันที่ 6 ตุลาคมคือ “วันแรงงาน” ในหลายรัฐ  ส่วนใหญ่เราจะเรียกว่า Labour Day แต่ที่แทสมาเนียเขาเรียก Eight Hours Day ที่เรียกเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ในยุคประชาผาสุก วิถีชีวิตของคนออสเตรเลียจะอยู่ในหลักการของ 8-8-8  คือ ใน 24 ชั่วโมงของวันทำงาน  ชาวออสซี่จะทำงาน 8 ชั่วโมง พักผ่อนและนันทนาการ 8 ชั่วโมง และนอนหลับพักผ่อน 8 ชั่วโมง  วันเสาร์อาทิตย์ ไม่ทำงาน ออสซี่ชนใช้เวลาไปโบสถ์ เล่นกีฬา ดูกีฬา ทำสวนหลังบ้าน ท่องเที่ยว บาบีึคิว ฯลฯ… Read More ›