ออสซี่ชนวิตกเรื่องก่อการร้าย และรังเกียจเชื้อชาติ-สีผิวเพิ่มขึ้น

ตำรวจ AFP รักษาความปลอดภัยรอบรัฐสภา หลังมีแผนก่อการร้าย

ตำรวจ AFP รักษาความปลอดภัยรอบรัฐสภา หลังมีแผนก่อการร้าย

29 ต.ค. 2014 ผลการวิจัยร่วมระหว่างมูลนิธิ Scanlon Foundation และมหาวิทยาลัยโมนาชถึงความรู้สึกร่วมของสังคมออสเตรเลีย พบว่าออสซี่ชนมีความกังวลต่อการก่อการร้ายและการเกลียดชังเชื้อชาติและสีผิวเพิ่มจากผลการศึกษาเมื่อ 4 เดือนก่อนเป็นอย่างมาก

เหตุผลสำคัญมาจากเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นรอบโลก และนักการเมืองออสเตรเลียได้นำประเด็นนี้ขึ้นอภิปราย รวมถึงการใช้มาตรการต่าง ๆ เช่นการส่งทหารไปร่วมรบในอีรัก, การยกระดับเตือนภัยการก่อการร้ายในระดับสูง และปฏิบัติการตัดไฟแต่ต้นลมแผนการก่อการร้ายในประเทศ และอื่น ๆ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการสำรวจถึงทัศนคติของประชาชนในด้านสังคมร่วม, พหุวัฒนธรรม และการเข้าเมือง โดยทำการสำรวจในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม และในเดือนตุลาคมหลังจากรัฐบาลใช้มาตรการเพิ่มระดับความมั่นคงของชาติ ทีมงานได้กลับไปทำการสอบถามซ้ำอีกครั้ง

อย่างไรก็ตามการก่อการร้ายและการรังเกลียดเชื้อชาติยังไม่ใช่สิ่งที่ชาวออสเตรเลียวิตกเป็นอันดับหนึ่ง ผลกาจศึกษาทั้งในเดือนมิถุนายนและเดือนตุลาคมปรากฎว่าประชาชนมีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่ง แต่ปัญหาเรื่องการก่อการร้ายหรือความมั่นคงของประเทศได้ก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นอันดับสอง ตามด้วยเรื่องรังเกลียดสีผิวจี้ตามติดมาเป็นอันดับสาม

ทั้งที่ในเดือนมิถุนายนทั้งสองกรณีไม่ติดห้าอันดับแรกที่ชาวออสเตรเลียมีความกังวล จนกระทั่งในเดือนกันยายนรัฐบาลกลางยกระดับเตือนภัยคุกคามจากการก่อการร้ายมาอยู่ที่ “สูง” หรือ “high” เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติ

การวิจัยยังพบว่า ท่ามกลางของความรู้สึกถูกคุกคามก็จะทำให้เกิดความรู้สึกชาตินิยมมากขึ้น

จำนวนประชาชนผู้รู้สึกถึงความเชื่อมั่นในการคงไว้ซึงวิถีชีวิตอย่างออสเตรเลียเป็นสิ่งสำคัญได้เพิ่มมากกว่า 70%

จำนวนประชาชนผู้รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในออสเตรเลียยังคงอยู่ในอัตราเท่าเดิม, ในขณะที่สัดส่วนของผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในออสเตรเลีย ได้เพิ่มขึ้นอย่างฮวบฮาบมาอยู่ในระดับสามในสี่ทีเดียว

แต่สิ่งที่ทำความประหลาดใจก็คือ ความเห็นของประชาชนที่มีต่อมุสลิมในเชิงลบได้ลดลงเล็กน้อย ท่ามกลางกระแสการก่อการร้ายและการทำสงครามเพื่อพระเจ้ากำลังระอุ โดยความรู้สึกในเชิงลบต่อมุสลิมยังอยู่ในระดับเดิมมานับตั้งแต่ปี 2011

ในขณะที่กว่า 4 ใน 5 เชื่อว่าการที่ประเทศเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมหลายหลากเป็นสิ่งที่ดีต่อออสเตรเลีย โดยผลการศึกษาครั้งล่าสุดเปรียบเทียบกับในช่วงกลางปีมีดังนี้

ความรู้สึกของคนออสเตรเลียในปัจจุบัน
-16% ไม่เห็นด้วยอย่างมากต่อการยอมรับผู้อพยพจากประเทศที่แตกต่างกันจะทำให้ออสเตรเลียแข็งแกร่งขึ้น
-73% มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของออสเตรเลียมากขึ้น
– 7% ไม่มีมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของออสเตรเลีย
-71% เห็นด้วยอย่างมากถึงความสำคัญต่อการคงวิถีชีวิตของออสเตรเลียเอาไว้
-23% มีความเห็นเชิงลบต่อมุสลิม
-ปัญหาสำคัญที่สุดที่ชาวออสเตรเลียหวั่นเกรงคือ (1) ปัญหาเศรษฐกิจ 23% (2) การป้องกันประเทศ/ความมั่นคงของชาติ/การก่อการร้าย 17% (3) การรังเกียจเชื้อชาติ 11% (4) สิ่งแวดล้อม/สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 7% (5) ด้านสังคม 7%

ความรู้สึกของคนออสเตรเลียในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

-18% ไม่เห็นด้วยอย่างมากต่อการยอมรับผู้อพยพจากประเทศที่แตกต่างกันจะทำให้ออสเตรเลียแข็งแกร่งขึ้น
-61% มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของออสเตรเลียมากขึ้น
-6% ไม่มีมีความรู้สึกอย่างมากว่าเป็นส่วนหนึ่งของออสเตรเลีย
-49% เห็นด้วยอย่างมากถึงความสำคัญต่อการคงวิถีชีวิตของออสเตรเลียเอาไว้
-27% มีความเห็นเชิงลบต่อมุสลิม
-ปัญหาสำคัญที่สุดที่ชาวออสเตรเลียหวั่นเกรงคือ (1) ปัญหาเศรษฐกิจ 34% (2) รัฐบาล/การเมือง 17% (3) ปัญหาทางสังคม 8% (4) สิ่งแวดล้อม/สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 7%
(5) ด้านสาธารณสุข/การแพทย์ 4%Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: