รัฐยันยังยกเลิกหนังสือเดินทาง แก่ผู้ส่งสัยเป็นนักรบพระเจ้า

นาง Julie Bishop ร.มว.การต่างประเทศ

นาง Julie Bishop ร.มว.การต่างประเทศ

27 ต.ค. 2014 รัฐบาลออสเตรเลียได้ตัดสินใจจะยังคงยกเลิกหนังสือเดินทางแก่ผู้ที่สงสัยว่าจะเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปทำสงครามเพื่อพระเจ้าต่อไป หลังคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติ หรือ NSC ซึ่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีทำการประเมินใหม่พบว่า วัยรุ่นมุสลิมหัวรุนแรงยังมีความเสี่ยงต่อการก่อการร้ายเดี่ยวภายในประเทศ หรือที่เรียกกันว่า “lone wolf attacks”

NSC ได้ทำการทบทวนระบบการยกเลิกวีซ่าอีกครั้ง หลังจากเหตุการณ์ก่อการร้ายที่รัฐสภาของแคนาดาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยพบว่าการยกเลิกหนังสือเดินทางยังเป็นนโยบายที่ดีที่สุด และช่วยลดภัยคุกคามจากการก่อการร้ายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

นาย Tony Abbott นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้รับคำแนะนำว่า การปล่อยให้ชาวออสเตรเลียหัวรุนแรงออกนอกประเทศเพื่อไปฝึกการก่อการร้ายและร่วมทำสงครามพระเจ้า จะเป็นภัยคุกคามมากกว่าผู้ที่ถูกกักไม่ให้ออกนอกประเทศ เนื่องจากพวกเขาอาจเอาประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงกลับมาก่อการร้ายในประเทศ

นอกจากนั้นการปล่อยให้ออกนอกประเทศ รัฐบาลยังประสบปัญหาในการรวบรวมข้อมูลที่จะใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีเพื่อเอาความผิดต่อผู้ไปร่วมทำสงครามพระเจ้าให้ถึงที่สุด ยกเว้นแต่พวกเขาจะเปิดเผยพฤติกรรมของตนเองลงในสื่อสังคมออนไลน์ และรัฐบาลก็ไม่ต้องการให้ชาวออสเตรเลียหัวรุนแรงเรียนรู้เทคนิคในการก่อการร้ายล่าสุดเช่นการถอดรหัสและการอำพรางระบบการสื่อสารดิจิตัล ที่ถูก Edward Snowden อดีตเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงและการข่าวกรองของสหรัฐเป็นผู้นำมาเผยแพร่

นาง Julie Bishop ร.มว.การต่างประเทศได้เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เธอได้ยกเลิกหนังสือเดินทางของชาวออสเตรเลียที่อยู่ในข่ายสงสัยจำนวน 70 คน

ขบวนการยกเลิกหนังสือเดินทางจะมีขั้นตอนหลายขั้นตอน เริ่มจากองค์กรความมั่นคงและการข่าวกรองแห่งออสเตรเลีย (ASIO) เสนอแนะถึงความเสี่ยงเป็นรายบุคคล จากนั้นอัยการสูงสุดพิจารณาและลงนามเห็นชอบ แล้วผ่านเรื่องไปยังร.มว.การต่างประเทศสั่งยกเลิกหนังสือเดินทาง

นสพ. The Courier Mail ฉบับ 25 ต.ค. 2014 เสนอข่าวออสเตรเลียตัดสินใจเก็บมุสลิมหัวรุนแรง 70 คนไว้ในประเทศ

นสพ. The Courier Mail ฉบับ 25 ต.ค. 2014 เสนอข่าวออสเตรเลียตัดสินใจเก็บมุสลิมหัวรุนแรง 70 คนไว้ในประเทศCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: