สรรพากรออสซี่รับพร้อมเฉือด ผู้ซ่อนสินทรัพย์ 1 พันล้านในต่างประเทศ

639-23 TAO23 ต.ค. 2014 สำนักงานภาษีออสเตรเลีย หรือ ATO กำลังจับตาดูธนาคารต่างประเทศอย่างใกล้ชิด อันเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเงินไปยังต่างประเทศอย่างเป็นการเฉพาะบุคคลของเศรษฐีชาวออสเตรเลีย

การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลประกาศนิรโทษกรรมไม่เอาผิดทางอาญาแก่ผู้ซุกซ่อนเงินและทรัพย์สินในต่างประเทศไปจนถึงเดือนธันวาคม โดยเปิดโอกาสให้ออกมาเปิดเผยบัญชีเงินฝากในต่างประเทศ

การประกาศนิรโทษกรรมเป็นผลให้มีผู้ออกมาเปิดเผยแล้วจำนวนทั้งสิ้น 180 ล้านเหรียญ ในขณะที่ ATO กล่าวว่า ยังมีอีกอย่างน้อย 1 พันล้านเหรียญที่จะมีการเปิดเผยหรือถูกตรวจพบในอนาคตอันใกล้

นาย David Allen ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานภาษีกล่าวว่า ขณะนี้ช่องว่างของการหลบเลี่ยงภาษีได้ถูกทำให้แคบลง หลังจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยอมลงนามในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยอัตโนมัติกับ OECD (องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา)

เขาเชื่อว่า ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ธนาคารในสวิตเซอแลนด์ก็จะให้ข้อมูลเงินฝากบัญชีของชาวออสเตรเลียต่อทางการ และถือเป็นการจบสิ้นการใช้ธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่หลบเลี่ยงภาษี

นาย Allen กล่าวว่า ประมาณครึ่งหนึ่งที่ออกมาเปิดเผยเป็นผู้มีฝากเงินไว้ในธนาคารที่สวิตเซอร์แลนด์ ส่วนที่เหลือเป็นสถานที่ที่ผู้คนนิยมฝากเงินอย่างลับ ๆ คืออิสราเอล, ลิกเตนสไตน์, ฮ่องกง และสหราชอาณาจักร

หนึ่งในผู้ออกมาเปิดเผยมีเงินฝากซุกซ่อนอยู่ในประเทศลิกเตนสไตน์ถึง 30 ล้านเหรียญและมีสินทรัพย์อย่างลับ ๆ อีก 188 ล้านเหรียญ

ซึ่งนาย Allen กล่าวว่า สำนักงานภาษีจะติตตามผู้หลบเลี่ยงภาษีโดยการใช้ธนาคารในสหรัฐ,ยุโรปและเอเชียเป็นที่หลบซ่อนเงิน

ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา Credit Suisse สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์ถูกปรับเป็นเงินสูงสุดในประวัติศาสตร์ทางการเงินของโลกในมูลค่า 2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากความผิดช่วยเหลือชาวอเมริกันจำนวนหนึ่งในการหลบซ่อนเงินฝากธนาคารอย่างลับ ๆ

คดีนี้ได้เปิดเผยถึงแผนการอย่างแยบยล ที่รวมถึงการมีทางเข้าออกส่วนตัวภายในสนามบินซูริชเพื่อเข้าถึงบัญชีเงินฝากของพวกเขา ซึ่งนาย Allen ยังไม่ตัดประเด็นว่า Credit Suisse ได้จัดบริการคล้ายคลึงกันให้กับชาวออสเตรเลียหรือไม่

ภายใต้เงื่อนไขการนิรโทษกรรม กำหนดให้ผู้ที่ออกมาเปิดเผย จะได้รับการผ่อนผันไม่ถูกลงโทษสถานหนัก สำหรับการหลบเลี่ยงเฉพาะในชวง 4 ปีย้อนหลัง พวกเขาจะถูกลงโทษในมูลค่าไม่เกิน 10% และจะไม่ถูกดำเนินคดีอาญาCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: