เพิ่มหลักสูตรมรรยาททำงาน ในร.ร.ให้คนรุ่น Gen Y และ Gen Z

นสพ. The Daily Telegraph ฉบับ 9 ต.ค. 2014 เสนอข่าวการสอนหลักสูตรมรรยาทการทำงานในโรงเรียนมัธยม

นสพ. The Daily Telegraph ฉบับ 9 ต.ค. 2014 เสนอข่าวการสอนหลักสูตรมรรยาทการทำงานในโรงเรียนมัธยม

9 ต.ค. 2014 คนในรุ่นปลาย Gen Y และรุ่น Gen Z จะได้รับการสอนถึงความประพฤติที่เหมาะสมในสถานที่ทำงาน เพื่อหวังว่าพวกเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อนายจ้าง, เพื่อนร่วมงานและสภาพการทำงานที่ดีขึ้น เมื่อพวกเขาเข้าสู่การทำงาน หลังจากพบปัญหานี้กับคนรุ่น Gen Y

หลักสูตรเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานจะสอนให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 9 และ 10 ถึงการประพฤติตัวในการทำงานที่รวมถึง ทักษะในการสื่อสาร และการเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ที่เชื่อว่าจะช่วยลดความเหนื่อยหน่ายและหัวเสียของนายจ้างกับลูกจ้างรุ่น Gen Y

จากผลการศึกษาพบว่านายจ้างซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในรุ่น Baby Boomer และคนรุ่น Gen X ต่างประสบปัญหาใหญ่หลวงอันหนึ่งก็คือ “พวกเขาไม่เข้าใจลูกจ้างที่เป็นคนรุ่น Gen Y” การศึกษายังพบความไม่เชื่อมต่อกันระหว่างคนในต่างรุ่นกัน ที่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ว่างงานในคนวัยหนุ่มสาวสูงถึง 40%

สำนักงานหลักสูตร, การประเมินผลและการรายงานการศึกษาแห่งออสเตรเลีย (ACARA) ได้เปิดเผยรายงานวิจัยโครงการศึกษาการทำงาน พบว่าคนหนุ่มสาว (คนรุ่น Gen Y) 40% ได้กล่าวโทษสถาบันการศึกษาที่พวกเขาเล่าเรียนมาว่า ไม่ได้แนะนำหรือฝึกอบรมให้พวกเขารับมือกับการทำงาน

หลักสูตรใหม่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลายมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกฝนให้พวกเขาเข้าใจในพื้นที่ของ “ทักษะในการทำงาน และความพร้อมที่จำเป็นต่อการทำงานในศตวรรษที่ 21”

ดร. Phil Lambert ผู้อำนวยการของสำนักงาน ACARA กล่าวว่า หลักสูตรนี้ถูกออกแบบไว้เพื่อแก้ปัญหาความกังวลในวงกว้างของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายคนหนุ่มสาวที่จะเข้าสู่การทำงาน

ผู้เป็นนักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพการทำงานและทักษะในการทำงานในระดับต่าง ๆ, รวมถึงพฤติกรรมที่จำเป็นต่อการทำงานเช่น ความร่วมมือทำงานเป็นหมู่คณะ, การคิดเชิงวิพากษ์, ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน

ตัวอย่างของความสำเร็จจากการนำแนวหลักสูตรมาใช่คือที่โรงเรียน McCarthy Catholic College ที่ Emu Plains ทางขอบชายแดนด้านตะวันตกของซิดนีย์ ที่นั่นมีศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ มีนักเรียนจำนวน 250 คนเข้าศึกษาวิชาอาชีวะตั้งแต่วิชาด้านการบริการไปจนถึงการเกษตร

นาย John Wills ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่โรงเรียน McCarthy Catholic ได้กล่าวต้อนรับหลักสูตรใหม่ โดยกล่าวว่าช่องว่างระหว่างนายจ้างคือคนรุ่น Gen X กับลูกจ้างที่เป็นคนรุ่น Gen Y มีความห่างกันมาก

เขากล่าวว่าที่ศูนย์ฝึกของโรงเรียน อาจารย์ได้ทุ่มเทเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานและสอนให้นักเรียนรู้จักชีวิตในการทำงานที่แตกต่างจากห้องเรียน

นายจ้าง Gen X และลูกจ้าง Gen Y ยังมีช่องว่างระหว่างกันอีกมากมาย แม้แต่เรื่องเล็ก ๆ อย่างการลาป่วย แทนที่พวกเขาจะแจ้งให้นายจ้างทราบทางโทรศัพท์ แค่หลายคนเลี่ยงไปใช้การส่งเท็กซ์, อีเมล หรือเฟสบุ๊คแทน   หรือแม้บางคนยังลาออกด้วยการแจ้งทางเท็กซ์ก็มี

หลักสูตรอาชีวะศึกษาจะถูกกำหนดเป็นวิชาเลือกแก่นักเรียน โดยยังมีเนื้อหาครอบคลุมถึงสิทธิของลูกจ้างและหน้าที่รับผิดชอบ รวมถึงการสอนด้านการอ่านเขียนและคำนวณซึ่งเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งที่นายจ้างร้องเรียน

 นักเรียนวิชาทำอาหารของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพของโรงเรียน McCarthy Catholic

นักเรียนวิชาทำอาหารของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพของโรงเรียน McCarthy Catholic

นักเรียนวิชาช่างไม้ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพของโรงเรียน McCarthy Catholic

นักเรียนวิชาช่างไม้ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพของโรงเรียน McCarthy Catholic

นักเรียนวิชาก่ออิฐของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพของโรงเรียน  McCarthy Catholic ผมจำได้ว่าเมื่อครั้งซ่อมบ้านเมื่อ 10 ปีก่อนค่าแรงช่างก่ออิฐตก 300 เหรีญยต่อวัน (6 ชั่วโมง) และเมื่อ 10 ปีที่แล้วช่างอิฐฝีมือดีบางคนมีค่าตัวถึงวันละ 2,000 เหรียญที่เดียว

นักเรียนวิชาก่ออิฐของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพของโรงเรียน McCarthy Catholic ผมจำได้ว่าเมื่อครั้งซ่อมบ้านเมื่อ 10 ปีก่อนค่าแรงช่างก่ออิฐตก 300 เหรีญยต่อวัน (6 ชั่วโมง) และเมื่อ 10 ปีที่แล้วช่างอิฐฝีมือดีบางคนมีค่าตัวถึงวันละ 2,000 เหรียญทีเดียว

หมายเหตุ คนในรุ่น Baby Boomer คือรุ่นของคนที่ที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองคือราวปี 1946 ถึงปี 1964 /คนรุ่น Generation X คือผู้เกิดในช่วงต้นทษวรรษที่ 1960 ถึงช่วงต้นทศวรรษที่ 1980 / คุนรุ่น Generation Y ช่วงอายุมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละประเทศ สำหรับออสเตรเลียคือผู้เกิดระหว่างปี 1982 ถึงปี 2000 คนรุ่นนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า Millennial Generation / คนรุ่น Generation Z คือผู้เกิดหลังปี 2000 จนถึงปัจจุบันCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: