รัฐบาล NT พิจารณาสั่งห้าม ซื้อขายบุหรี่อีเล็กทรอนิกส์

บุหรี่อีเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องการไฟแช็คจุดไฟ แต่ยังคงให้ควัน ให้นิโคติน และให้มะเร็ง

บุหรี่อีเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องการไฟแช็คจุดไฟ แต่ยังคงให้ควัน ให้นิโคติน และให้มะเร็ง

6 ต.ค. 2014 รัฐบาลนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี หรือ NT กำลังพิจารณาสั่งห้ามการจำหน่ายบุรี่อิเล็กทรอนิกส์ (e-cigarettes) เพื่อป้องกันความสับสนและความเสี่ยงต่อสุขภาพ

ในปัจจุบันบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่มีนิโคตินได้ถูกวางขายอย่างผิดกฎหมายตามร้านค้าหลายแห่งในเมืองดาร์วินเรียบร้อยแล้ว

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ใช้พลังงานแบตเตอรี่ที่ไม่เผาไหม้บุหรี่แต่ให้รสนิโคตินหรือรสผลไม้ในรูปควันเพื่อสูบเข้าและออกจากปอดอย่างบุหรี่จริง และกำลังเป็นที่นิยมแพร่หลายในออสเตรเลีย

นาง Robyn Lambley ร.มต.สาธารณสุขของรัฐบาล NT กล่าวว่า บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่มีนิโคตินและไม่มีนิโคติน มีความเหมือนกันจะไม่สามารถแยกแยะออกได้ ในปัจจุบันยังไม่มีกฎระเบียบใด ๆ ในการจำหน่ายหรือใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีนิโคติน ทำให้ใครก็ได้สามารถซื้อมันได้แม้กระทั่งเด็กเล็ก

เธอกล่าวว่า เว้นเสียแต่การผลิตบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ทั้งสองแบบจะสามารถแยกแยะความแตกต่างได้อย่างสิ้นเชิง บุหรี่ไม่มีนิโคตินจึงจะมีโอกาสจำหน่ายได้ ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเชื่อว่าการใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มีนิโคตินกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากในออสเตรเลีย และเมื่อต้นปีที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้รายงานถึงระบบการทำงานของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในทางลบ ก่อให้เกิดการเรียกร้องให้มีการควบคุมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก เพื่อประโยชน์ทางสาธารณสุขของประชากรโลก

นาง Lambley กล่าวว่าในขณะที่ผลร้ายจากบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ชัดแจ้ง แต่มีแนวโน้มว่าเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้เสพ และรัฐบาล NT ยังไม่มีนโยบายใด ๆ ต่อบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นสมควรที่จะเริ่มมีการศึกษาทบทวน..

เธอกล่าวว่า แฟชั่นการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่หันมาสูบบุหรี่ของจริง และที่สำคัญก็คือ พฤติกรรมดังกล่าวกำลังอยู่ในสายตาของเด็ก

ทางด้านสภามะเร็งแห่ง NT ได้ออกมาสนับสนุนการห้ามจำหน่ายบุรี่อิเล็กทรอนิกส์ทั่วดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี และขอให้รัฐบาล NT ยืนยันที่จะผลักดันกฎหมายนี้ออกมาอย่างเป็นรูปเป็นร่าง หลังจากสภามะเร็งไม่ค่อยพอใจที่รัฐบาลผ่อนปรนกฎหมายการสูบบุหรี่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ด้วยการอนุญาตให้มีการรับประทานอาหารและดื่มแอลกอฮอล์ได้ในพื้นที่จัดไว้สำหรับสูบบุหรี่ภายในผับและสโมสรCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: