สื่อให้คะแนนรัฐบาล Abbott ผลงานปีแรก ๒

635-31 David

David Johnson

635-31 10 Eric A

Eric Abetz

635-31 11 George

George Brandis

635-31 12 ฺBarnaby

Barnaby Joyce

635-31 13 Kevin

Kevin Andrews

635-31 14 Greg

Greg Hunt

635-31 15 Warren

Warren Truss

636-31 16 Ian

Ian Macfarland

636-31 17 Andrew

Andrew Robb

 

โดยสรุปแล้ว  ผลงานของรัฐบาลในช่วงปีที่ผ่านมา ได้ 6 คะแนนเต็ม 10   หรือที่เกรด B-Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , ,

Leave a Reply

%d