สมาคมครูใหญ่ออสซี่เรียกร้อง กำหนดเกณฑ์อายุเด็กเข้าเรียน

นสพ. the Daily Telegraph ฉบับ 30 ส.ค. 2014 ลงข่าวสมาคมครูใหญ่ผลักดันให้กำหนดเกณฑ์เข้าเรียนที่อายุเด็ก 5 ปี 6 เดือน

นสพ. the Daily Telegraph ฉบับ 30 ส.ค. 2014 ลงข่าวสมาคมครูใหญ่ผลักดันให้กำหนดเกณฑ์เข้าเรียนที่อายุเด็ก 5 ปี 6 เดือน

30 ส.ค. 2014 สมาคมครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งออสเตรเลีย (APPA) ต้องการให้กำหนดมารตรฐานเกณฑ์อายุเข้าเรียนของเด็กทั่วประเทศในรูปแบบเดียวกัน

สมาคม APPA กล่าวว่าผลการวิจัยพบว่าชั้นเรียนที่มีเด็กอยู่ในเกณฑ์อายุที่เหมาะสม และเป็นกลุ่มอายุที่ไม่แตกต่างกันมา จะทำให้การเรียนของเด็กมีประสิทธิภาพไปอย่างต่อเนื่อง และไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้นยังพบว่าในบางรัฐ อย่างเช่นรัฐน.ซ.ว.มีช่องว่างของอายุเด็กในวัยเข้าเรียนถึง 17 เดือน   อันเนื่องมาจากโรงเรียนสามารถรับเด็กก่อนวัยเข้าเรียนที่มีอายุต่ำถึง 4 ปี 6 เดือน และรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปีเข้าสู่ระบบการเรียนปกติ

ภายใต้มาตรฐานใหม่ สมาคม APPA ต้องการให้เด็กอายุอย่างน้อย 5 ปีจึงเข้าเรียนชั้นอนุบาล ก่อนที่จะเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 เมื่ออายุ 6 ขวบโดยเด็กจะจบการศึกษาชั้นปีที่ 12 เมื่ออายุ 18 ปีพอดี

นาย Norm Hart ประธานสมาคม APPA กล่าวว่า เด็กอายุ 5 ปี 6 เดือนคือวัยที่เหมาะสมที่สุดที่จะเริ่มเรียนในชั้นอนุบาล แต่โรงเรียนจะสามารถรับเด็กที่อยู่ในวัยต่ำกว่าหรือสูงกว่านี้ 6 เดือนซึ่งถือเป็นช่วงอายุที่เหมาะสม

นาย Hart กล่าวว่า กลุ่มครูใหญ่มีความไม่พอใจต่อรัฐบาลกลางของนาย Tony Abbott ที่ไม่ได้นำข้อตกลงแห่งชาติในเรื่องของเกณฑ์อายุเด็กแรกเรียนเข้าสู่วาระการประชุมทันทีเมื่อเขาชนะการเลือกตั้งในเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา

ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาออกมาให้ความเห็นว่า บิดามารดาไม่ควรผลักดันให้ลูกเข้าเรียนก่อนอายุ 5 ปี ผลการศึกษาพบว่าเด็กที่เข้าเรียนก่อนวัยอันควร มักจะมีผลการเรียนตามหลังเพื่อนร่วมขั้น ผลการศึกษาในระดับนานาชาติพบว่า เด็กที่เขาเรียนในวัยที่เหมาะสมจะมีการพัฒนาการเรียน, การเล่น และสังคมที่ดีกว่า

นาย Hart กล่าวว่า การกำหนดเกฑณ์อายุเป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศ ยังช่วยผู้ปกครองที่ต้องย้ายที่อยู่ระหว่างรัฐอีกด้วย โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในวัยทดสอบ NAPLAN test (การทดสอบเพื่อการประเมินทักษะทางภาษาและการคำนวณแห่งชาติ) คือในชั้นปีที่ 3 และปีที่ 5

ในสหราชอาณาจักรนักการศึกษากว่า 120 คนได้ออกทำการณรงค์ให้ชะลอการรับเด็กเข้าเรียนจนกว่าพวกเขาจะมีอายุ 6 หรือ 7 ปี หลังจากพบว่าผู้ปกครองเพิ่มความนิยมหันมาส่งบุตรหลานของตนเข้าเรียนตั้งแต่อายุ 4 ขวบ ซึ่งพวกเขาเห็นว่าเด็กยังมีสภาพร่างกายและจิตใจไม่พร้อม

ในบางประเทศเห็นว่าอายุที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 6 หรือในบางประเทศเริ่มที่อายุ 7 ปี   แต่สำหรับเด็กออสเตรเลียสมาคมครูใหญ่ฯเห็นว่าควรอยู่ที่ 5 ปี 6 เดือน และยึดหยุ่นมากน้อยได้ไม่เกิน 6 เดือน

ทางด้านนาย Christopher Pyne ร.มว.ศึกษาธิการออกมากล่าวว่า ในกรณีที่ APPA ต้องการกำหนดเกณฑ์อายุรับเข้าโรงเรียน ก็ขอให้พวกเขายื่นเรื่องต่อสภาการศึกษา (EC) ซึ่งจัดตั้งโดยรัฐมนตรีศึกษาจากทั่วประเทศ

สำหรับรัฐบาลของนาย Abbott ได้แสดงท่าทีสนับสนุนการกำหนดเกณฑ์อายุรับเด็กเข้าเรียมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่ถือเป็นประเด็นเร่งด่วนนำเสนอสู่สภามาตลอดระยะ 1 ปีที่ผ่านมา

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: