มาตรฐานชีวิตแรงงานจิงโจ้ลดลง ต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้นต่ำกว่าที่คิด

634-13 แรงงาน

13 ส.ค. 2014 มาตรฐานความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานชาวออสเตรเลียได้ถดถอยลงเมื่อปีที่ผ่านมา และจะยังคงถดถอยต่อไปในปีนี้ ยกเว้นแต่ภาษีคาร์บอนที่ถูกยกเลิกไปจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าลดลง

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า อัตราค่าแรงในปีที่ผ่านมา (1 กรกฎาคม 2013 – 30 มิถุนายน 2014) ได้เพิ่มขึ้นเพียง 2.6% เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น 3% ในช่วงเดียวกัน และตัวเลขนี้ได้ถูกใช้เป็นดัชนีราคาผู้บริโภคอีกด้วย

ธนาคารรกลางออสเตรเลียกล่าวว่า อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ 15 ปี ซึ่งเป็นผลตอบรับถึงความสัมพันธ์กับอัตราคนว่างงานทั่วประเทศได้ถีบตัวสูงขึ้นถึง 6.4% ณ สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม

ดัชนีราคาแรงงานของออสเตรเลีย ซึ่งคำนวณอัตราค่าแรง 1 ใน 4 ของชั่วโมงโดยไม่รวมเงินโบนัสใด ๆ พบว่าได้สูงขึ้น 0.6% ในระหว่าเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนทั้งในภาคส่วนของพนักงานบริษัทเอกชนและข้าราชการ

แต่ข้าราชการดูจะดีกว่าลูกจ้างเอกชนเมื่อคำนวณทั้งปี โดยข้าราชการได้รับค่าแรงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.8% ในขณะที่ลูกจ้างเอกชนได้ 2.4% ต่อปี

ในสัปดาห์ั้ที่ผ่านมา ธนาคารกลางได้ปรับลดความคาดหมายของอัตราเงินเฟ้อลงอีก 0.75% อันเนื่องมาจากร่างกฎหมายยกเลิกพรบ.ภาษีคาร์บอนด์ได้ผ่านสภาสูงเป็นที่เรียบร้อยในเดือนกรกฎาคม แต่ได้เตือนว่าราคาสินค้าอาจจะไม่ลดลงตามที่หวังไว้

ธนาคารกลางให้ความเห็นว่า “ระยะเวลาของผลกระทบทางอ้อมมีความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากความเร็วของการประหยัดต้นทุนของหน่วยธุรกิจที่จะผ่านไปยังราคาขั้นสุดท้ายของผู้บริโภคมีความยากที่จะคาดการณ์ได้”

ธนาคารกลางคาดว่าผลของการยกเลิกภาษีคาร์บอน จะทำให้ดัชนีราคาผู้บริโภคอยู่ระหว่าง 1.75% ถึง 2.75 % ในปีการเงินนี้ (1 ก.ค. 2014 – 30 มิถุนายน 2015)

สำหรับอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าแรงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอยู่ที่เฉลี่ย 3.75%

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม จิงโจ้นิวส์ถูกโจมตี ทำให้ใช้อินเทอเน็ตไม่ได้ราว 4 ชั่วโมง   ผลที่ตามมาคือถูกล้างออกจากบัญชีการค้นหาของ google ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามข่าว   โปรดจำชื่อที่อยู่เว็ปไซท์ของเราของเรา jingjonews.comCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: