ผู้ถือบัตรเครดิตเหลือ 5 วัน ยกเลิกลายเซนจ่ายค่าสินค้า

633-25 Credit Card25 ก.ค. 2014 ขณะนี้ยังมีบัตรเครดิตในมือชาวออสเตรเลียอีกประมาณ 800,000 ฉบับที่ผู้ถือบัตรยังคงใช้วิธีลงนามชำระค่าสินค้าและบริการ   แต่นับจากเวลา 0.01 น. ของวันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป พวกเขาจะไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้อีก ยกเว้นแต่จะรีบเปลี่ยนมาใช้รหัส PIN

ผู้ถือบัตรได้รับการเรียกร้องให้รีบเปลี่ยนมาเป็นระบบ PIN ในช่วงอีก 5 วันที่เหลือ ด้วยการติดต่อสถาบันการเงินที่ออกบัตรเครดิตให้โดยด่วน การยกเลิกระบบลงนามจ่ายชำระสินค้าก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าและป้องกันการฉ้อฉลบัตรเครดิต

โฆษกหญิงของ PINwise ผู้ทำหน้าที่รณรงค์การใช้รหัส PIN ให้กับอุตสาหกรรมบัตรเครดิตกล่าวว่า ผู้ถือบัตรหลายราย ยังคงรอให้ถึงนาทีสุดท้าย ก่อนที่จะไปขอรหัส PIN สี่หมายเลขจากธนาคาร   ซึ่งเธอขอแนะนำให้รีบไปเปลี่ยนโดยด่วน เพราะนับจากวันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป   หากไม่เปลี่ยนรหัส PIN ก็จะไม่สามารถใช้มันชำระค่าสินค้าได้

นาย Brent Thomas รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะและประชาสัมพันธ์ของ MasterCard กล่าวว่าการใช้รหัส PIN จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ถือบัตรเป็นอย่างมาก

เขากล่าวว่า ร้านค้าส่วนใหญ่จะไม่ตรวจเทียบลายเซนของผู้ถือบัตร   ทำให้เกิดการฉ้อฉลได้ง่าย   แต่การใช้รหัส PIN จะสามารถช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้

สำหรับการเปลี่ยนรหัส PIN สามารถทำได้ในเวลารวดเร็ว เพียงแค่ไปที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตร   หรือผู้ออกบัตรบางรายสามารถบริการให้หมายเลข PIN ได้ทางโทรศัพท์ หรือทางจดหมาย   แต่ขอแนะนำให้ผู้ถือบัตรไม่ควรเลือกรหัส PIN ที่ง่ายต่อการเดา เป็นต้นว่าวันเดือนปีเกิดเป็นต้นCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: