บัตร Opal จ่ายค่าโดยสารเปิดกว้าง ให้หน่วยงานดูข้อมูลลูกค้าอย่างเสรี

นสพ. the Australian ฉบับ 15 ก.ค. เสนอข่าวการเข้าใช้ข้อมูลลูกค้าบัตร Opal โดยไม่ต้องใช้หมายขอข้อมูล

นสพ. the Australian ฉบับ 15 ก.ค. เสนอข่าวการเข้าใช้ข้อมูลลูกค้าบัตร Opal โดยไม่ต้องใช้หมายขอข้อมูล

15 ก.ค. 2014 ตำรรวจสันติบาลกลางและตำรวจรัฐน.ซ.ว.มีอำนาจที่จะเข้าไปใช้ข้อมูลของผู้เปิดบัญชีเพื่อใช้บัตร Opal ในการชำระค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชนของรัฐน.ซ.ว.ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีหมายศาล หรือหมายจากผู้มีอำนาจเต็มในการเข้าไปดูประวัติการเดินทาง, บ้านเลขที่, วันเดือนปีเกิดและข้อมูลอื่น ๆ เช่นหมายเลขโทรศัพท์มือถือ, หมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) และข้อมูลการผ่านบัญชีธนาคาร

นอกจากตำรวจแล้วหน่วยงานอื่น ๆ เช่น Centerlink, สำนักงานสรรพากร และเทศบาลท้องถิ่นก็สามารถเข้าไปใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ไม่ต้องมีหมายขอดูข้อมูลใด ๆ หากจำเป็นต้องสอบสวนทางอาญาเช่น การฆาตกรรม, การฉ้อฉลเงินสวัสดิการ, การหลบเลี่ยงภาษา หรือแม้กระทั่งการทิ้งขยะอย่างผิดกฎหมาย

สิทธิและอำนาจของเจ้าหน้าที่เหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับในรัฐควีนสแลนด์และวิกตอเรียที่หน่วยงานของรัฐสามารถขอข้อมูลจากกระทรวงการขนส่งของผู้ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดเพื่อการชำระค่าโดยสาร

นับตั้งแต่ปี 2006 เป็นต้นมา Translink ของรัฐควีนสแลนด์ได้ให้หน่วยงานอื่นของรัฐเข้าดูข้อมูลของผู้ใช้บัตร Go Card ชำระค่าโดยสารแล้ว 10,966 ครั้ง   โดยผู้ขอดูข้อมูลเกือบทั้งหมดมาจากสำนักงานตำรวจ แล้วยังมีจากกระทรวงการเข้าเมือง, สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังรัฐควีนสแลนด์ และสำนักงานจัดเก็บรายได้แห่งรัฐควีนสแลนด์เป็นต้น

ในช่วงที่บัตร myki ถูกใช้ชำระค่าโดยสารในรัฐวิกตอเรียระหว่างปี 2008-2013 ตำรวจรัฐวิกตอเรียและตำรวจสันติบาลกลางได้เข้าใช้ข้อมูลของผู้ใช้บัตร myki แล้วทั้งสิ้น 274 ครั้ง

อย่างไรก็ตามนาย Stephen Blanks จากสภาเสรีภาพของพลเมืองแห่งรัฐน.ซ.ว. (NSWQ-CCL) องค์กรเอกชนได้ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยต่อการที่หน่วยงานของรัฐมีสิทธิและอำนาจในข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเกือบจะเรียกว่าเสรี และแสดงความกังวลว่าหน่วยงานต่าง ๆ อาจเข้าไปใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่นอกเหนือจากการสืบส่วนทางอาญาร้ายแรง

อย่างเช่นตัวอย่างที่ปรากฎในด้านกิจการโทรคมนาคม มีหน่วยงานของรัฐได้เข้าไปขอใช้ข้อมูล เช่นเทศบาล Wyndham ในรัฐวิกตอเรีย ได้เข้าไปใช้ข้อมูลโทรศัพท์มือถือและบันทึกอีเมล์เพื่อตามล่าผู้อยู่อาศัยกระทำความผิดเล็กน้อยเช่นโฆษณาอย่างผิกกฎหมาย, ไม่จดทะเบียนสัตว์เลี้ยง และทิ้งขยะอย่างผิดกฎหมาย   หรือเทศบาล Bankstown ในซิดนีย์ก็เข้าไปใช้ข้อมูลเพื่อหาผู้ทิ้งขยะอย่างผิดกฎหมายเป็นต้น

นาง Elizabeth Coombs เจ้าพนักงานคณะกรรมการความเป็นส่วนบุคคลแห่งรัฐน.ซ.ว. (NSW-PC) ออกมายอมรับว่า หมายศาลและหมายจากผู้มีอำนาจเต็มก่อนเข้าไปค้นข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นกระบวนการที่ “ทรงคุณค่า” แต่เธอก็ไม่ได้ให้ความเห็น ถึงข้อมูลของบัตร Opal ว่าจำเป็นต้องมีหมายฯมาก่อนเพื่อขอข้อมูลหรือไม่

นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2012 เป็นต้นมา มีผู้จดทะเบียนเข้าใช้บัตร Opal แล้วกว่า 360,000 ราย และอัตราการใช้บัตรมีแนวโน้มยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างก้าวกระโดด

อย่างไรก็ตามการขนส่งแห่งรัฐน.ซ.ว. ได้ออกมากล่าวว่า นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บัตร Opal ได้อธิบายด้วยภาษาอังกฤษอย่างง่ายแก่ผู้ใช้บัตรเมื่อแรกสมัครว่า “จะยอมเปิดเผยข้อมูลภายใต้กฎที่วางไว้อย่างรัดกุม”

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นสิ่งสำคัญ แต่ถ้ามีเหตุการณ์ที่ตำรวจต้องการข้อมูลเพื่อคลีคลายคดีอาญาหรือเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับสาธารณชน การขนส่งก็จะทำหน้าที่สนองตอบทันที

โฆษกการขนส่งรัฐน.ซ.ว.กล่าวว่า นับตั้งแต่ Opal เปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบมาได้ 7 เดือนเศษก็ยังไม่มีหน่วยงานใดติดต่อขอใช้ข้อมูล   เช่นเดียวกับทางด้านตำรวจรัฐน.ซ.ว.ก็ออกมาแถลงว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ขอใช้ข้อมูลลูกค้า Opal แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า การขนส่งรัฐน.ซ.ว.จะออกบัตร Opal อีกชนิดหนึ่ง เป็นบัตรจ่ายเงินล่วงหน้าที่ไม่มีการลงทะเบียนใด ๆCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: