หนังสือใหม่ช่วยพ่อแม่ ทดสอบสายตาลูกด้วยตัวเอง

OPSM 01

ข่าวดีสำหรับผู้ปกครองเด็กเล็กในออสเตรเลีย OPSM Opticians กำลังแจกหนังสืออ่านเล่นสำหรับเด็กฟรีในเรื่อง Penny the Pirate พร้อมด้วยที่ปิดตา, กล้องกระดาษส่องทางไกล และแว่นตา 3D สามารถหาได้ืั้ที่ร้านของ OPSM ทั่วประเทศ อันเป็นส่วนหนึ่งของโครการรณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตาของเด็กอายุระหว่าง 3 ถึง 10 ปี

โฆษกของ OPSM กล่าวว่า หนังสือ Penny the Pirate ได้รับการรับรองจากสำนักงานจัดการเภสัชภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์ (TGA) ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกของโลกที่รวมระหว่างหนังสือเด็กกับการทดสอบสายตาเด็กเข้าด้วยกัน

หนังสือ Penny the Pirate แต่งและบรรยายภาพโดยนาย Kevin Waldron นักเขียนนิยายเด็กที่ทีชื่อเสียง ทำการเผยแพร่โดย OneSight องค์กรการกุศลของ OPSM ด้วยการเปิดตัวโครงการที่โรงเรียน Ambarvall Public ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซิดนีย์

OPSM 02

หนังสือเริ่มจากกิจกรรมผู้ปกครองรวมอ่านการผจญภัยหาสมบัติของโจรสลัดกับบุตร

OPSM 03

หนังสือชุดนี้ ยังประกอบไปด้วย ที่ปิดตาหัวกระโหลกไขว้, แผ่นภาพทดสอบ, กล้องส่องทางไกลสำหรับนักเดินเรือ และแว่นตาสามมิติ และแบบประเมินผลสำหรับผู้ปกครอง

OPSM 04

เมื่ออ่านถึงหน้า 16 จะเป็นการทดสอบสายตา ด้วยการใช้ที่ปิดตาหัวกระโหลกไข้ว ปิดตาซ๊าย และตาขวามองภาพในหนังสือในระยะห่างประมาณ 3 เมตร

OPSM 05

ให้เด็กดู และชี้ภาพในแผ่นภาพทดสอบ ให้ตรงกับที่ผู้ปกครองชี้   ในขนาดภาพต่าง ๆ ในช่วงนี้ให้ผู้ปกครองทำการบันทึกข้อมูลตามที่เด็กมองเห็น

OPSM 06

จากนั้นเปลี่ยนมาทดสอบกล้องส่องทางไกล มองภาพเดิม ผู้ปกครองบันทึกผล

OPSM 07

หน้าถัดไป เนื้อหาเริ่มตื่นเต้น กับการบอกใบ้ที่ซ่อนสมบัติ พร้อมกับทดสอบ ความสามารถในการแยกแยะสีต่าง ๆ ของเด็ก

OPSM 08

ที่หน้า 20 เป็นการทดสอบ ปฎิกริยาตอบสนองต่อภาพสามมิติ

OPSM 09

ผู้ปกครองสวมแว่นตาสามมิติให้เด็กอย่างเหมาะสม ดูปฏิกิริยาของเด็กที่เห็น แหวนที่ปรากฎขึ้นมาหลังสวมแว่น ด้วยการให้เด็กเอื้อมมือหยิบแหวน

OPSM 10

ผู้ปกครองทำการประเมินผลว่า บุตรของตนมีสายตาเป็นปกติ หรือจำเป็นต้องเข้าตรวจสอบละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประกอบแว่นสายตาหรือไม่Categories: บทความทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

Tags: ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: