แท็บเล็บ-สมาร์ทโฟนถูกระบุ ตัวการเด็กมีปัญหาการพูด

นสพ. the Daily Telegraph ฉบับ 14 มิ.ย. 2014 ลงข่าวเทคโนโลยีสมัยใหม่ตัวการเด็กเล็กมีปัญหาการพูด

นสพ. the Daily Telegraph ฉบับ 14 มิ.ย. 2014 ลงข่าวเทคโนโลยีสมัยใหม่ตัวการเด็กเล็กมีปัญหาการพูด

14 มิ.ย. 2014 พบเด็กเล็กจำนวนไม่น้อยมีปัญหาในการพูดและฟังในระดับร้ายแรง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้โทษอุปกรณ์ดิจิตอลอย่างแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนคือตัวการสำคัญ ดังนั้นผู้ปกครองที่สนับสนุนให้เด็กใช้อุปกรณ์สมาร์ทดิจิตอลมากเกินไป อาจจะเป็น Not-so-smart parenting

ตัวอย่างกรณีร้ายที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเกิดขึ้นในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในเขตซิดนีย์ตอนในพบว่า เด็กนักเรียน 11 ในจำนวน 62 คนที่สมัครเข้าชั้นเรียนอนุบาลในปีนี้มีปัญหาด้านการพูดอย่างรุนแรง ในระดับจำเป็นต้องได้รับการบำบัดโดยผู้เชี่ยวชาญ

นอกจากนั้นโรงเรียนหลายแห่งได้รายงานถึงเด็กมีปัญหาในการพูดเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด เป็นต้นว่าไม่สามารถออกเสียงสระได้ถูกต้อง ไม่สามารถแยกแยะคำที่ได้ยิน และขาดทักษะทางภาษา เด็กบางคนจำต้องได้รับการบำบัด

ผู้นำทางการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางการพูดเชื่อว่า ความผิดปกติในเด็กมีสาเหตุมาจากเด็กหลายคนขาดการสนทนากับผู้ปกครอง เพราะพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่กับอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ปกครองจัดหามาให้ แทนที่จะเป็นการพูดคุยกันโดยตรง หรือการฝึกสอนให้เด็กอ่าน หรือร่วมเล่นเกมที่ไม่ใช่เกมส์จากเครื่องอีเล็กทรอนิกส์

ผลการศึกษาในสหราชอาณาจักรล่าสุดได้ให้ความเห็นว่า อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์มีส่วนทำให้เด็กเล็กมีปัญหาการพูดเพิ่มขึ้นถึง 70% ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา

กลุ่มอาจารย์ใหญ่และผูัเชี่ยวชาญทางการศึกษาในออสเตรเลียเชื่อว่า เทคโนโลยีดิจิตอลมีผลต่อการพูดของเด็กเล็กโดยตรง แต่ก็มีส่วนหนึ่งเห็นว่ายังมีเหตุผลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง

ดร. Jane Hunter ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการออกแบบการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซิดนีย์กล่าวว่า โรงเรียนหลายแห่งได้รายงานพบเด็กเล็กมีปัญหาในการพูดในอัตราก้าวกระโดด เด็กเล็กเหล่านี้ไม่สามารถพูดในเสียงสะกดที่ถูกต้อง

เธอกล่าวว่า เทคโนโลยีถือเป็นสิ่งมีประโยชน์ แต่ก็ขอเตือนถึงระดับการใช้ iPad และ iPhone ของเด็ก

ดร. Hunter กล่าวว่า ผลกระทบของอุปกรณ์ดิจิตอลต่อเด็กเล็กยังจำเป็นต้องมีการวิจัยอีกต่อไป แต่เธอก็เชื่อแน่นอนว่า การที่ผู้ปกครองเจียดเวลาพูดคุยและเล่นกับบุตรของตน คือยาขนาดวิเศษในการพัฒนาเด็กแทบทุกด้าน รวมถึงการพูดของเด็กด้วย

ท่านสามารถอ่านข่าวออสเตรเลีย วันต่อวันได้ที่ Jingjonews.com

ติดต่อให้ความเห็น jingjonews@hotmail.comCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

%d