เตือนผู้สูงอายุคิดรอบครอบ ก่อนตัดสินใจกู้เงินซื้อบ้าน

001

14 มิ.ย. 2014 ผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาเตือนถึงอันตรายจากการที่ผู้สูงอายุกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน เพราะจะทำให้พวกเขาเป็นหนี้ไปตลอดชีวิตที่เหลือ หรืออาจสามารถผ่อนหมดหลังจากพวกเขามีอายุเกินกว่าเลขสามหลักขึ้นไป

ภายใต้ระบบเงินกู้เพื่อซื้อบ้านในออสเตรเลีย ส่วนใหญ่เป็นการปล่อยกู้ในระยะเวลา 25 ปีถึง 30 ปี หากธนาคารให้ผู้มีอายุ 75 ปีกู้ยืมเงิน เขาก็จะเป็นหนี้ไปตลอดจนกว่าจะชำระหนี้หมดเมื่อมีอายุ 105 ปี

สำนัก RateCity ระบุว่า การปล่อยกู้ในปัจจุบัน 90% สถาบันการเงินมีนโยบายไม่กำหนดอายุสำหรับผู้ขอกู้เงินระยะยาว มีเพียง 10% เท่านั้นที่มีนโยบายไม่ปล่อยกู้ให้กับลูกค้าที่มีอายุเกินกว่า 65 ถึง 75 ปีขึ้นไป

นาง Fiona Guthrie ผู้อำนวยการของสำนัก Financial Counselling Australia กล่าวว่าผู้สูงอายุในวัยหลังเกษียณอายุงานจะพบความยุ่งยากทางการเงิน   ในขณะที่ธนาคารผู้ให้กู้ก็ทราบดีว่ามีผู้กู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาในการชำระหนี้

นาง Guthrie ได้แนะนำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ตรึกตรองให้รอบครอบ หรือทำการปรึกษากับลูก ๆ ของพวกเขา ก่อนที่จะตัดสินใจกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้าน

นาย Alex Parson ผู้อำนวยการบริหารของ RateCity กล่าวว่า เขารู้ว่าประชากรออสเตรเลียมีอายุมากขึ้น แต่การทำสัญญากู้เงินในเทอม 25 ถึง 30 ปีในขณะอายุ 75 ปีอาจถือว่าเป็นเรื่องเกินความเป็นจริงที่ผู้กู้จะมีกำลังชำระหนี้จนหมด

ทางด้านนาย Steven Munchenberg ผู้อำนวยการของสมาคมนักการธนาคารแห่งออสเตรเลีย (ABA) กล่าวว่า ธนาคารเป็นผู้มีหน้าที่-รับผิดชอบและประเมินให้แน่ใจก่อนอนุมัติหรือปฏิเสธสินเชื่อ ธนาคารอาจตรวจสอบในเรื่องของอายุ แต่ด้วยกฎหมายเลือกที่รักมักที่ชัง ธนาคารจึงไม่สามารถปฏิเสธการให้กู้เงินด้วยเหตุผลของอายุCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: