ยอดว่างงานสูงเกินคาด กระทบต่อแผนงบประมาณ

630-13 job

13 มิ.ย. 2014 ตัวเลขการว่างงานส่อเค้าส่งผลกระทบต่อแผนการบริหารงบประมาณการเงินของประเทศ ที่ตั้งเป้าการว่างงานไว้ที่ 6.0% ในปี 2014-15 กับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในอัตรา 3% เพียงยังไม่เริ่มปีการเงินใหม่ยอดการว่างงานก็ทยานขึ้นไปที่ 5.8% เสียแล้ว

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้รายงานยอดการว่างงานในเดือนพฤษภาคม มีตำแหน่งงานสูญเสียสุทธิ 4,800 ตำแหน่ง โดยมีผู้อยู่ในการจ้างงานทั่วประเทศ 11.56 ล้านคน จากการปรับตัวเลขตามฤดูกาล ด้วยผลของการจ้างงานเต็มเวลา (ทำงานเกินกว่า 38 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ที่ว่าจ้างเพิ่มขึ้นไม่สามารถชดเชยการจ้างงานไม่เต็มเวลา (ต่ำกว่า 38 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ที่สูญเสียไป

ตัวเลขที่ออกมาได้สร้างความประหลาดใจให้กับนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ เนื่องจากเดิมคาดว่า จะมีการสร้างงานสุทธิเพิ่มขึ้น 10,000 ตำแหน่ง

แต่ตัวเลขที่สำนักงานสถิติเปิดเผย พบว่ามีการจ้างงานเต็มเวลาเพิ่มขึ้น 22,200 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม ทำให้รักษาระดับตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20,000 ขึ้นไปของปีนี้ ในขณะที่งานไม่เต็มเวลาได้ลดลง 27,000 ตำแหน่ง

นาย Shane Oliver ผู้จัดการฝ่ายเศรษฐศาสตร์ของ AMP กล่าวว่า ถ้าอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังงาน (Labor Force Participal Rate) ยังคงอยู่ในระดับเฉลี่ยเดียวกับที่เกิดในปี 2011จำนวนผู้ว่างงานทั่วประเทศจะผ่านหลัก 7.0% ในไม่ช้านี้ ไม่ใช่ 6.0% อย่างที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้

เมื่อแยกการว่างงานออกเป็นรัฐต่าง ๆ สามารถแจงได้ดังนี้ นอเทิร์นเทร์ริทอรี 3.5% (เดิม 3.7% มีการจ้างงานสุทธิเพิ่ม 900 คน), ออสเตรเลียเทร์ริทอรี 3.7% (3.7% เท่าเดิม มีคนตกงานเพิ่ม 400 คน), เวสเทิร์นออสเตรเลีย 5.0% (เดิม 4.9% มีคนตกงานเพิ่ม 6,800 คน), รัฐน.ซ.ว. 5.7% (เดิม 5.4% คนตกงานเพิ่มขึ้น 22,000 คน), รัฐควีนสแลนด์ 6.2% (เดิม 6.3% การจ้างงานเพิ่มขึ้น 2,400 คน), วิกตอเรีย 6.2% (เดิม 6.4% การจ้างงานเพิ่มขึ้น 19,500 คน), เซาท์ออสเตรเลีย 6.8% (เดิม 6.2% มีคนตกงานเพิ่มขั้น 4,500 คน) และรัฐแทสมาเนียมียอดคนว่างงานสูงสุดของประเทศที่ 7.5% (เดิม 7.6% มีคนตกงานเพิ่มขึ้น 3,800 คน)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: