อันดับละครไทยปี 2012

00หังข้อ

อันดับละครไทยออกอากาศปี 2555 ตามสายตาของคนกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งในนครซิดนีย์

คุณสามีกำมะลอที่รัก 2012

๘         ชื่อเรื่อง                          คุณสามี (กำมะลอ) ที่รัก

ขื่อภาษาอังกฤษ                        na

กำกับการแสดงโดย                  เมธี พงษ์เจริญ

ออกอากาศวันแรก                    ช่อง 3 วันที่ 10 ธันวาคม 2555

คะแนน                                    5.6

อุบัติเหตุ

๘         ชื่อเรื่อง                           อุบัติเหตุ

ขื่อภาษาอังกฤษ                        The Accident

กำกับการแสดงโดย                  ณรงค์ ปุนบุตรดา

ออกอากาศวันแรก                    ช่อง 7 วันที่ 26 ตุลาคม 2555

คะแนน                                    5.6

รักคุณเท่าฟ้า 2555-07-25

๘         ชื่อเรื่อง                          รักคุณเท่าฟ้า

ขื่อภาษาอังกฤษ                        na

กำกับการแสดงโดย                  ชูชัย องอาจชัย

ออกอากาศวันแรก                   ช่อง 3 วันที่ 23 กรกฎาคม 2555

คะแนน                                    5.6

ขุนเดช 2555-04-18

๘         ชื่อเรื่อง                          ขุนเดช

ขื่อภาษาอังกฤษ                        na

กำกับการแสดงโดย                 สยาม น่วมเศรษฐี

ออกอากาศวันแรก                  ช่อง 7 วันที่ 18 เมษายน 2555

คะแนน                                    5.6

สื่อรักสัมผัสใจ 2012-09-01

๘         ชื่อเรื่อง                           สื่อรักสัมผัสใจ

ขื่อภาษาอังกฤษ                        The Sixth Sense

กำกับการแสดงโดย                 ตระกูล อรุณสวัสดี

ออกอากาศวันแรก                   ช่อง 3 วันที่ 1 กันยายน 2555

คะแนน                                    5.6

รักออกอากาศ 2555-02-19

๘         ชื่อเรื่อง                          รักออกอากาศ

ขื่อภาษาอังกฤษ                        na

กำกับการแสดงโดย                 พีรพล เธียรเจริญ

ออกอากาศวันแรก                   ช่อง 3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555

คะแนน                                    5.6

กี่เพ้า 2555-11-01

๘         ชื่อเรื่อง                           กี่เพ้า

ขื่อภาษาอังกฤษ                        Qipao

กำกับการแสดงโดย                  โชติรัตน์ รักเริ่มวงษ์

ออกอากาศวันแรก                    ช่อง 3 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

คะแนน                                    5.6

หยกเลือดมังกร 2555-11-14

๗         ชื่อเรื่อง                           หยกเลือดมังกร

ขื่อภาษาอังกฤษ                        Jade of the Dragon

กำกับการแสดงโดย                  ธงชัย ประสงค์สันติ

ออกอากาศวันแรก                    ช่อง 7 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555

คะแนน                                    5.7

หงส์สะบัดลาย 2012-08-14ค

๖          ชื่อเรื่อง                         หงส์สะบัดลาย

ขื่อภาษาอังกฤษ                        na

กำกับการแสดงโดย                 วีรชัย รุ่งเรือง

ออกอากาศวันแรก                   ช่อง 3 วันที่ 14 สิงหาคม 2555

คะแนน                                    5.9

แรงเงา 2555-10-01

๔         ชื่อเรื่อง                           แรงเงา

ขื่อภาษาอังกฤษ                        na

กำกับการแสดงโดย                  ชนินทร ประเสริฐประศาสน์

ออกอากาศวันแรก                    ช่อง 3 วันที่ 1 ตุลาคม 2555

คะแนน                                    6.0

อำแดงเหมือนกับนายริด 2555

๔         ชื่อเรื่อง                           อำแดงหมือนกับนายริด

ขื่อภาษาอังกฤษ                        Muean and Rid

กำกับการแสดงโดย                  สถาพร นาควิไลโรจน์

ออกอากาศวันแรก                    ช่อง PBS วันที่ 11 ตุลาคม 2555

คะแนน                                    6.0

สาวน้อย 2555-09-14ข

๓         ชื่อเรื่อง                           สาวน้อย

ขื่อภาษาอังกฤษ                        Sao Noi / The Little Girl

กำกับการแสดงโดย                  ฉัตรชัย สุรสิทธิ์

ออกอากาศวันแรก                    ช่อง 9 วันที่ 14 กรกฎาคม 2555

คะแนน                                    6.1

เหนือเมฆ 2012

๑          ชื่อเรื่อง                         เหนือเมฆ 2 มือปราบจอมขมังเวทย์

ขื่อภาษาอังกฤษ                        na

กำกับการแสดงโดย                 นนทรีย์ นิมิตรบุตร

ออกอากาศวันแรก                    ช่อง 3 วันที่ 14 ธันวาคม 2555

คะแนน                                    6.2

ขุนศึก 2555-05-01

๑          ชื่อเรื่อง                         ขุนศึก

ขื่อภาษาอังกฤษ                        na

กำกับการแสดงโดย                  อดุลย์ บุญบุตร

ออกอากาศวันแรก                    ช่อง 3 วันที่ 1 พฤษภาคม 2555

คะแนน                                    6.2

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: บทความทั่วไป

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: