ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่ม 19 เหรียญ ไม่ปลื้มทั้งสหภาพฯ-นายจ้าง

630-06-05 ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่ม $19a5 มิ.ย. 2014 คณะกรรมการเพื่อความยุติธรรมในการทำงาน (FWC) ได้ตัดสินให้ผู้ได้รับแรงงานขั้นต่ำจะได้รับค่าจ้างเพิ่มอีก 18.70 เหรียญต่อสัปดาห์ โดยให้เหตุผลว่าเศรษฐกิจของประเทศมีทิศทางกลับมาสู่แนวที่ดีขึ้น โดยในไตรมาตรที่ผ่านมาได้เพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบ 2 ปี

ทั้งนี้ FWC อนุมัติเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศจาก 622.20 ต่อสัปดาห์เป็น 640.90 เหรียญ ในแนวเดียวกับอัตราเงินเฟ้อ

การกำหนดอัตราค่าแรงงานใหม่ครั้งนี้จะทำให้อัตราคาแรงงานขั้นต่ำของพนักงานเต็มเวลา (38 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) จะได้ค่าแรงขั้นต่ำ 16.87 เหรียญต่อชั่วโมง หรือเพิ่มขึ้น 50 เซนต์ต่อชั่วโมง แต่การขึ้นครั้งนี้ได้รับการโจมตีจากทั้งสองฝ่าย

ฝ่ายสหภาพแรงงานใหญ่ ACTU กล่าวว่า ผู้มีรายได้ต่ำของประเทศจำนวน 1.5 ล้านคนจะประสบความยุ่งยากในการครองชีพ และเป็นการก่อให้เกิดชนชั้นแรงงานเกิดขึ้น   โดย ACTU เห็นว่าเพื่อปิดช่องว่างนี้ ค่าแรงงานควรขึ้นไม่ต่ำว่า 27 เหรียญต่อสัปดาห์ ตามที่ ACTU เสนอ

นาย Dave Oliver เลขาธิการ ACTU กล่าวว่า รายงานบัญชีประชาชาติล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจเริ่มกลับมาแข็งแกร่งขึ้น ผลิตผลของชาติเพิ่มขึ้น แต่ค่าแรงงานกลับเพิ่มขึ้นในอัตราลดลง ถือว่าไม่มีความยุติธรรม

ในขณะที่ฝ่ายกลุ่มนายจ้างออกมาเตือนว่า อัตราแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อบริษัทห้างร้านทุกระดับ โดยเฉพาะกิจการขนาดเล็กอาจจะต้องปิดตัวลง เนื่องจากไม่สามารถรับภาระอัตราค่าแรงงานใหม่ และส่งผลให้การตกงานเพิ่มขึ้น

คณะกรรมการ FWC ได้คำนึงถึงปัจจัยรายงานจากสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดออกมาว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ในอัตรา 1.1% ในไตรมาสแรกของปี 2014 ทำให้ GDP ทั้งปีสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคมขยับมาอยู่ที่ 3.5% สูงกว่าอัตราเฉลี่ย GDP ตลอดช่วง 15 ปีที่ผ่านมาในอัตรา 3.1%

แต่เมื่อดูในรายละเอียด จะพบว่าเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นไม่สมบูรณ์นัก โดยรัฐน.ซ.ว.เป็นรัฐที่มีอัตราการเพิ่มของ GDP สูงที่สุด โดยมีรัฐวิกตอเรียและแทสมาเนียอีกเพียงสองรัฐที่มีอัตรา GDP ที่สูงขึ้น ในขณะที่รัฐที่เหลือมีอัตรา GDP ลดลง

นาย Hugh McKay นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคาร Westpac กล่าวว่า เศรษฐกิจที่เติบโตสูงขึ้นกว่าอัตราเฉลี่ย เป็นผลมาจากการส่งออกที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจภายในประเทศโตขึ้นเพียง 0.3% เท่านั้น

หมายเหตุ อ่านการกำหนดอัตราค่าแรงขั้นต่ำของปีอื่น ๆ โปรดกด “ค่าแรงขั้นต่ำประจำปี” ที่ Tags ด้านล่างนี้

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: