พิจารณาตรวจสารเสพติด ผู้ขอเงินสวัสดิการว่างงาน

นสพ. Sunday Herald ฉบับ 1 มิถุนายน ขึ้นหน้าหนึ่ง รัฐบาลพิจารณาจะตรวจสารเสพติดผู้ขอเงินสวัสดิการ

นสพ. Sunday Herald ฉบับ 1 มิถุนายน ขึ้นหน้าหนึ่ง รัฐบาลพิจารณาจะตรวจสารเสพติดผู้ขอเงินสวัสดิการ

1 มิ.ย. 2014 รัฐบาลกลางของนาย Tony Abbott กำลังศึกษาแนวนโยบายเงินสวัสดิการผู้ว่างงานในประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบสารเสพติดกับผู้รับเงินโดล์ และยกเลิกเงินสวัสดิการแก่ผู้ว่างงานที่หลบหนีหมายจับ

ภายใต้นโยบายของนิวซีแลนด์จะตัดลดเงินสวัสดิการณ์ลงครึ่งหนึ่งสำหรับผู้รับเงินสวัสดิการณ์ที่ตรวจพบเสพสารเสพติด และหรือผู้ปฏิเสธการทำงาน   โดยพวกเขามีเวลา 30 วันในการเคลียร์ตัวเอง หากผู้นั้นยังคงเสพยาเสพติด หรือปฏิเสธไม่ทำงาน ก็จะต้องชดใช้เงินสวัสดิการที่ได้รับ จ่ายคืนแก่รัฐบาล

นาย Kevin Andrew ร.มว.บริการชุมชนกล่าวว่า รัฐบาลกลางยังไม่ขอตอบรับหรือปฏิเสธที่จะนำระบบนี้มาพิจารณา และยอมรับว่าการเอาระบบดังกล่าวมาใช้ จะมีความยุ่งยากมากว่า เนื่องจากนโยบายดังกล่าวต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลรัฐ

นอกจากนั้นระบบเงินสวัสดิการของออสเตรเลีย ก็มีความสลับซับซ้อน มากกว่าในนิวซีแลนด์หลายเท่า

ในขณะเดียวกัน ระบบที่ใช้ในนิซีแลนด์ยังถูกวิจารณ์ว่าเสียงบประมาณและเสียเวลาโดยใช่เหตุ โดยมีผู้รับเงินสวัสดิการว่างงานจำนวน 8,001 คนถูกส่งให้ไปทดสอบยาเสพติด ในจำนวนนี้มีเพียง 22 คนหรือ 0.27% เท่านั้นที่ถูกตรวจพบสารเสพติดหรือปฏิเสธไม่เข้าตรวจสอบ

นอกจากนั้นรัฐบาลกลางยังมองถึงการลดความซับซ้อนในระบบการให้เงินสวัสดิการ ในนิวซีแลนด์ใช้ระบบการให้เงินสวัสดิการอย่างไม่ซับซอนเพียง 5 ประเภท เช่น เงินสวัสดิการผู้ว่างงานกำลังหางานทำ, เงินสวัสดิการผู้ปกครองเดี่ยวที่มีบุตรอายุ 14 ปีลงมา และเงินสวัสดิการช่วยเหลือการดำรงชีพแก่ผู้เจ็บป่วย, หรือได้รับบาดเจ็บ หรือพิการเป็นต้น

แต่ในออสเตรเลียมีการแยกประเภทเงินสวัสดิการออกประมาณ 20 ประเภท และถูกแตกย่อยออกไปอีก 50 ประเภทย่อย โดยมีเนื้อหารวม 3,500 หน้า ซึ่งนาย Andrews กล่าวว่าระบบเงินสวัสดิการของออสเตรเลียมีความยุ่งยากและเป็นระบบที่แพงที่สุดCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: