รัฐน.ซ.ว.จะมีใบขับขี่ 10 ปี แก้ปัญหา red tape ระบบราชการ

628-22 licence

22 พ.ค. 2014 ผู้ขับรถยนต์ในรัฐน.ซ.ว.ในไม่ช้าจะสามารถเลือกทำใบขับขี่ชนิดหมดอายุ 10 ปีได้ อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการแก้ปัญหาความล่าช้าในระบบราชการ และปริมาณประชาชนจำนวนมากที่ต้องรอคิวเพื่อต่อใบอนุญาตขับรถยนต์กับสำนักงานการทางหลวงและการเดินเรือของรัฐน.ซ.ว. หรือ RMS (ชื่อใหม่ของ RTA)

โครงการใบขับขี่อายุ 10 ปีจะเริ่มขึ้นในปีหน้า โดยจะเสนอให้เฉพาะผู้ขอใบขับขี่ที่มีอายุระหว่าง 22 ถึง 44 ปีในวันที่ใบขับขี่เดิมหมดอายุและต้องขอต่อใบอนุญาตใหม่ทดแทนเท่านั้น

ในปัจจุบันผู้ขับขี่รถยนต์ต้องชำระค่าธรรมเนียม 52 เหรียญสำหรับใบขับขี่อายุ 1 ปี, 124 เหรียญสำหรับใบขับขี่ 3 ปี และ 166 เหรียญสำหรับใบขับขี่ 5 ปี

ผู้ขับรถยนต์ที่ไม่ถูกหักแต้มสะสมภายใน 5 ปีย้อนหลัง นับจากนี้ไปจะได้ส่วนลดค่าต่อใบขับขี่เป็นในอัตรา 50% สำหรับใบขับขี่อายุ 5 ปี ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมใบขับขี่ 10 ปีขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป โดยจะประกาศให้ทราบภายหลัง

การตัดสินใจขยายอายุใบขับขี่ออกไป เป็นผลมาจากการพิจารณาของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยราคาและกฎระเบียบ (IPART) ตามคำร้องขอของนาย Duncan Gay ร.มต.ดูแลงานด้านการทางหลวงและจราจรของรัฐบาลรัฐน.ซ.ว

ใบอนุญาตขับรถอายุ 10 จะไม่ออกให้กับผู้มีอายุเกินกว่า 45 ปีขึ้นไป เนื่องจากนโยบายปัจจุบันมีข้อบังคับให้ผู้ขับรถตั้งแต่อายุ 45 ปีขึ้นไปจะต้องนั่งทดสอบสายตาในทุก ๆ 5 ปีนั่นเองCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: