ชายออสซี่อายุยืนอันดับ 3 ของโลก แต่ผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชาย

นาง Margaret Chan ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก

นาง Margaret Chan ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก

17 พ.ค. 2014 องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้เปิดเผยรายงานล่าสุดระบุว่าผู้ชายชาวออสเตรเลียมีอายุคาดเฉลี่ย (life expectancy) ยืนยาวเป็นอันดับที่สามของโลก ในขณะที่ผู้หญิงอยู่ในอันดับที่ 7 ของโลก

แต่อย่างไรก็ตามอายุคาดเฉลี่ยของสตรีชาวออสเตรเลียยังยืนยาวกว่าผู้ชายชาวออสเตรเลีย โดยอายุคาดเฉลี่ยของผู้หญิงอยู่ที่ 84.6 ปี ส่วนผู้ชายอยู่ที่ 80.5 ปี ในแนวเดียวกับทั่วโลกที่พบว่าผู้หญิงมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชาย

ตัวเลขล่าสุดของ WHO ออกมาว่าประชากรทั่วโลกมีอายุคาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น โดยพบว่าเด็กหญิงที่เกิดในปี 2012 จะมีอายุคาดเฉลี่ยที่ 73 ปี ในขณะที่เด็กผู้ชายที่เกิดในปี 2012 จะมีอายุคาดเฉลี่ย 68 ปี

ในขณะที่ความคาดหวังในอายุขัยของคนในประเทศยากจนจะมีอายุยาวขึ้น 9 ปี แต่ก็ยังพบช่องว่างของอายุคาดเฉลี่ยระหว่างคนในประเทศยากจนกับ ประเทศร่ำรวย

นาง Margaret Chan ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวว่า ตัวเลขเด็กเสียชีวิตก่อนวัย 5 ขวบได้ลดลง แต่อายุคาดเฉลี่ยของคนในประเทศที่ร่ำรวยกับประเทศจากจนยังห่างกัน โดยห่างกันถึง 16 ปี หรือประชากรในประเทศร่ำรวยมีอายุคาดเฉลี่ย 76 ปีแต่ประเทศที่ยากจนมีอายุคาดเฉลี่ยเพียง 60 ปี โดยเฉพาะผู้หญิงมีความห่างกันถึง 19 ปี โดยประเทศร้ำรวยอยู่ที่ 82 ปี แต่ประเทศยากจนอยู่ที่ 63 ปี

สำหรับอายุคาดเฉลี่ยของผู้หญิง พบว่าประเทศญี่ปุ่นมีอายุยืนที่สุดที่ 87 ปี ตามด้วยสเปน, สวิสแลนด์ และสิงคโปร์มีอายุยืนยาวเท่ากันคือ 85.1 ปี ส่วนออสเตรเลียอยู่อันดับที่หก 84.6 ปี

สำหรับผู้ชาย ชาวไอร์แลนด์มีอายุยาวที่สุด 81.2 ปี ตามด้วยสวัสเซอร์แลนด์ 80.7 ปี และออสเตรเลียมาในอันดับที่สาม 80.5 ปี

ส่วนประเทศที่มีอายุคาดเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ประเทศในกลุ่มอาฟริกาใต้สะฮารา (Sub-Saharan Africa) โดยมีอายุคาดเฉลี่ย 55 ปีทั้งชายและหญิง

อายุคาดเฉลี่ยของคนทัวโลก

อายุคาดเฉลี่ยของคนทัวโลกCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: