ฝ่ายค้านท้ารัฐบาลยุบสภา เลือกตั้งบนเงื่อนไขงบประมาณ

นสพ. The Australian ฉบับ 16 พ.ค. 14 เสนอข่าวนาย Bill Shorten หัวหน้าพรรคเลเบอร์ค้านงบประมาณและท้าให้ยุบสภา

นสพ. The Australian ฉบับ 16 พ.ค. 14 เสนอข่าวนาย Bill Shorten หัวหน้าพรรคเลเบอร์ค้านงบประมาณและท้าให้ยุบสภา

16 พ.ค. 2014 นาย Bill Shorten ใช้เวทีสภาในช่วงพรรคฝ่ายค้านแถลงแย้งงบประมาณปี 2014 ของรัฐบาล ด้วยการท้าให้ยุบสภาให้มีการเลือกตั้งส.ส.และส.ว.ใหม่ เพื่อให้ประชาชนตัดสินว่า จะเอางบประมาณชุดนี้หรือไม่

นาย Shorten กล่าวว่าเขาจะใช้สภาสูงล้มนโยบายงบประมาณสำคัญที่พรรคฝ่ายค้านรับไม่ได้เช่นนโยบายทำงานแลกเงินโดล์, การตัดเงินสวัสดิการครอบครัว, การจ่ายเงิน 7 เหรียญค่าพบแพทย์, นโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาเก็บค่าเล่าเรียนอย่างอิสระ และการเปลี่ยนฐานปรับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ

นาย Shorten กล่าวหาว่า งบประมาณของรัฐบาลจะทำให้ชาวออสเตรเลียโดยเฉลี่ยแย่ลงสัปดาห์ละ 120 เหรียญภายในสองปี

เขากล่าวว่า รัฐบาลกำลังทำร้ายหัวใจของครอบครัวชาวออสเตรเลีย และกำลังสร้างชนชั้นต่ำตามสไตล์สหรัฐให้เกิดขึ้นในออสเตรเลีย   และเขาเชื่อว่าสภาสูงจะรับไม่ได้กับการตัดรายจ่ายเงินสวัสดิการและเงินโดล์

เขากล่าวว่า พรรคเลเบอร์ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินซ์ 1 เซนต์ต่อลิตร เพราะจะทำให้ประชาชนเดือดร้อน แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าพรรคเลเบอร์จะค้านมติกรณีนี้หรือไม่

ในกรณีการเก็บภาษีหนี้กับผู้มีรายได้เกินกว่า 180,000 เหรียญขึ้นไป เขากล่าวว่าคณะรัฐมนตรีเงาของเขายังมีความเห็นแตกต่างกัน แต่พรรคฝ่ายค้านไม่ถือเป็นสาระสำคัญมากนัก เนื่องจากไม่กระทบต่อผู้มีรายได้ต่ำ

ทางด้านศูนย์จำลองแบบสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ (NATSEM) ซึ่งเป็นคณะกรรมแบบจำลองงบประมาณปี 2014 รายงานผลกระทบของงบประมาณต่อครอบครัวชาวออสเตรเลียโดยเฉลี่ย จะสูญเสียผลประโยชน์ลง 2,003 เหรียญในปี 2014 หรือแย่ลง 38.52 เหรียญต่อสัปดาห์

ในปัจจุบันส.ว.ในสภาสูงมีทั้งสิ้น 76 ที่นั่ง แยกเป็นพรรคผสมลิเบอรัล-เนชั่นแนลของรัฐบาลมี 33 ที่นั่ง พรรคเลเบอร์มี 31 ที่นั่ง พรรคกรีนส์ 9 ที่นั่ง และส.ว.อิสระอีก 2 ที่นั่ง ว่าง 1 ที่นั่ง โดยพรรคกรีนส์เป็นผู้ถือดุลแห่งอำนาจ จึงเป็นการยากที่ร่างพรบ.งบประมาณชุดนี้จะผ่านสภาสูงCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: