ข่าวออสซี่-ใครได้ใครเสียจาก งบประมาณปี 2014

นสพ. Herald Sun  ฉบับ 14 พ.ค. 14 รายงานงบประมาณปี 2014

นสพ. Herald Sun ฉบับ 14 พ.ค. 14 รายงานงบประมาณปี 2014

14 พ.ค. 2014 ผลกระทบจากงบประมาณชุดซ่อมแซมชาติปี 2014 ที่ชาวออสเตรเลียต่างลุ้นว่า จะกระทบต่อความเป็นอยู่ของพวกเขามากน้อยแค่ไหน   บัดนี้ตัวเลขอย่างเป็นทางการออกมาแล้ว ตัวเลขที่ครอบครัวประเภทต่าง ๆ ส่วนใหญ่ดีขึ้นอย่างที่ปรากฎติดต่อกันมาหลายปี   ไม่ปรากฎให้เห็นในปีนี้   ครอบครัวทุกระดับชั้นอยู่ในฐานะที่แย่ลง ยกเว้นครอบครัวเดี่ยวที่พ่อหรือแม่เลี้ยงลูกตามลำพังโดยมีรายได้ระหว่าง 40,000 ถึง 150,00 เหรียญ   อยู่ในฐานะดีขึ้นจากนโยบายงบประมาณ 2014 จำนวน 154 เหรียญต่อปี

สำหรับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ ครอบครัวที่ผู้ปกครองทำงานหารายได้เลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว ด้วยรายได้ 60,000 เหรียญต่อปี เลี้ยงดูบุตรสองคนอยู่ในวัย 13 และ15 ปี   จะแย่ลงประมาณ 2,000 เหรียญต่อปีภายใต้งบประมาณใหม่

ต่อไปนี้จะเป็นการจัดจำแนกผลกระทบต่อครอบครัวต่าง ๆ จากงบประมาณภาษี 2014 จัดโดยสำนักงาน PricewaterhouseCoopers Australia หรือ PWC โดยจะขอยกตัวอย่างบางประเภทของครอบครัวดังนี้

 บุคคลเดี่ยว (คนโสด)628-14 งบ-บุคคลเดียว

กลุ่ม DINKS (คู่ครองไม่มีบุตร มีรายได้ทั้งคู่ และแยกกระเป๋ากัน)628-14 งบ-บุคคลเดียว

 กลุ่มผู้เกษียณอายุงาน628-14 งบ-เกษียณ

 ครอบครัวเดี่ยว (บุคคลที่เลี้ยงลูกตามลำพัง)628-14 งบ-เดี่ยว

ครอบครัวมีรายได้ด้วยกันทั้งคู่ มีบุตรสองคนอายุ 1 และ 3 ปี628-14 งบ-คู่ รายได่คู่

ครอบครัวมีรายได้ด้วยกันทั้งคู่ มีบุตรในวัยรุ่น628-14 งบ-คู่:คู่ วัยรุ่น

ครอบครัวมีรายได้คนเดียว มีบุตรในวัยรุ่นสองคนอายุ 13 กับ 15 ปี628-14 งบ-คู่:เดี่ยว วัยรุ่น

 ครอบครัวมีรายได้คนเดียว มีบุตรในวัยเด็ก628-14 งบ-คู่:เดี่ยว เด็ก)

 

 Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: