สรุปงบประมาณรับจ่าย 2014 ตอนที่ ๔

นสพ. Murcury ฉบับ 14 พ.ค. 14 รายงานงบประมาณปี 2014

นสพ. Murcury ฉบับ 14 พ.ค. 14 รายงานงบประมาณปี 2014

14 พ.ค. 2014 ด้านเศรษฐกิจ ภายใต้แผนของรัฐบาล จะรักษาอัตราการว่างงานในระดับ 6.25% ในปี 2014 ถึง 2016 อันมีผลกระทบจากอุตสาหกรรมภาคเหมืองแร่ได้พ้นวัฏจักรของความรุ่งเรือง

อัตราการขึ้นค่าแรงงานจะขึ้นอยู่ไปในแนวเดียวกับค่าครองชีพ รัฐบาลเชื่อว่าการตัดงบประมาณรายจ่ายและภาษีที่เพิ่มจะมีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในด้านลบ แต่จะไม่ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอย

การลดลงของค่าใช่จ่ายภายในครอบครัว และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลง จะถูกหักกลบโดยนโยบายของธนาคารกลาง โดยรัฐบาลเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานจะยังคงอยู่ในระดับเดิมเพื่อค้ำยันกับผลของงบประมาณฉบับนี้   อย่างไรก็ตามยังมีผลทางด้านดีในงบประมาณนี้คือการหดตัวลงของการขาดดุลและหนี้สินของรัฐบาล

งบประมาณฉบับแรกของนาย Joe Hockey จะเป็นงบประมาณขาดดุล 29.8 พันล้านเหรียญ โดยหวังว่าการขาดดุลจะลดลงเหลือ 2.8 พันล้านเหรียญในปี 2017-18 รายรับทางภาษีและรายจ่ายคาดว่าจะเข้าสู่ดุลภายในปี 2018-19 และออสเตรเลียจะเห็นงบประมาณเกินดุลครั้งแรกในปี 2019-20

อย่างไรก็ตาม หนี้สินสุทธิจะยังเพิ่มขึ้นจาก 226 พันล้านเหรียญเป็น 264 พันล้านเหรียญ เนื่องจากรัฐบาลยังต้องกู้ยืมเงินมาโปะงบประมาณส่วนที่ขาดดุล

รัฐบาลประมาณว่าอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจะอยู่ที่ 2.5% ในปี 2014-15 และเพิ่มเป็น 3.0% ในปี 2015-16 โดยมีการเติบโตในอุตสหกรรมที่อยู่อาศัย เป็นตัวชดเชยอุตสหกรรมเหมืองแร่ที่อ่อนตัวลง

ปัญหาที่รัฐจะต้องเข้ามาแก้ไขก็คือ จำนวนตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นในปีนี้มีเพียง 0.75% ไม่เพียงพอกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราการว่างงานในปัจจุบัน 5.9% คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 6.25% ในปีหน้า และจะยังอยู่อย่างนี้ไปจนถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไป

628-14 budget08Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: