ข่าวออสซี่-สรุปงบประมาณรับจ่าย 2014 ตอนที่ ๑

นสพ. The Advertiser ฉบับวันที่ 14 พ.ค. 14 เสนอข่าวงบประมาณ 2014

นสพ. The Advertiser ฉบับวันที่ 14 พ.ค. 14 เสนอข่าวงบประมาณ 2014

14 พ.ค. 2014 การแถลงงบประมาณประจำปีชุดแรกของรัฐบาลพรรคผสมลิเบอรัล-เนชั่นแนล โดยนาย Joe Hockey ร.มว.การคลัง มีจุดมุ่งหมายหลักก็คือแก้ไขปัญหาภาระผูกพันงบประมาณจากรัฐบาลชุดก่อน การปลดหนี้สินของประเทศจำนวน 667 พันล้านเหรียญให้ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งภายใน 10 ปี และขจัดปัญหาการขาดดุล 49.9 พันล้านเหรียญให้ลดลง แนวทางแก้ไขของรัฐบาลกลางจะต้องแลกมาด้วยการตัดเงินสวัสดิการครอบครัว, เงินสวัสดิการผู้สูงอายุ และโครงการเงินสนับสนุนผู้พิการ หรือ SDP ที่จะยังไม่คลอดอีกเช่นเดิม พร้อมกับการผิดสัญญาหาเสียงเลือกตั้งของรัฐบาลที่ว่า จะไม่มีการเก็บภาษีใหม่

การเปลี่ยนแปลงที่เป็นสารสำคัญอย่างเช่น การเข้าพบแพทย์ตรวจโรคทั่วไป หรือ GP จะไม่ฟรีอีกต่อไป   แต่ผู้เข้าพบจะต้องมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าปรึกษาแพทย์เป็นเงินครั้งละ 7 เหรียญ โดยคาดว่าจะทำเงินเข้ารัฐ 20 พันล้านเหรียญ เงินจำนวนนี้จะนำไปใช้ในโครงการวิจัยทางการแพทย์ และรัฐบาลยังมีแผนตัดเงินช่วยเหลือต่างประเทศลงอีกเกือบ 8 พันล้านเหรียญ

งบประมาณชุดนี้ได้รับคำวิจารณ์ว่าเป็นงบประมาณโหดที่สุดในรอบสองทศวรรษ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งหมด       ครอบครัวที่มีรายได้ 60,000 เหรียญต่อปีที่มีบุตรเข้าสู่วัยรุ่นจะแย่ลงปีละ 2,000 เหรียญ ครอบครัวที่มีรายได้ตั้งแต่ 100,000 เหรียญต่อปีขึ้นไปจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด   และผุ้มีรายได้สูงตั้งแต่ 180,000 เหรียญขึ้นไปจะเป็นกลุ่มที่ต้องช่วยรัฐบาลในการปิดช่องโหวของงบดุลด้วยภาษีหนี้ หรือที่เรียกกันว่า deficit levy หรือ debt tax ในอัตรา 2% ของรายได้นับตั้งแต่ 180,001 เหรียญขึ้นไป โดยสาระปลีกย่อยของงบประมาณปี 2014 มีดังนี้628-14 budget 2

 นสพ. the Financial Review ฉับวันที่ 14 พ.ค. 14 รายงานงบประมาณปี 2014 

 ภาพโดยรวม นาย Hockey กล่าวว่า งบประมาณนับจากนี้ไปมีเป้าหมายเพื่อแก้ไข้ปัญหาการจัดการงบประมาณผิดพลาดที่เกิดขึ้นในช่วง 6 ปีย้อนหลัง โดยรัฐบาลยืนยันว่าการเข้าปรึกษาแพทย์ตรวจโรคทั่วไปจะไม่ฟรีอีกต่อไป แต่จะต้องมีส่วนจ่ายร่วม 7 เหรียญในทุก ๆ ครั้งที่เข้าปรึกษาแพทย์ GP โดยเงินที่ได้จากส่วนนี้จะนำไปในการวิจัยทางการแพทย์ ที่จะทำให้ออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งที่มีโครงการวิจัยด้านการรักษาโรคที่มีงบประมาณสูงที่สุดในโลก

ผู้มีรายได้สูงจะต้องมีส่วนรวมในการเยี่ยวยาปัญหาการขาดดุลของรัฐบาล โดยผู้มีรายได้ส่วนที่มากกว่า 180,000 เหรียญจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีพิเศษ 2 เซนต์ในทุก ๆ 1 เหรียญที่ได้รับ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป มีกำหนดจะเรียกเก็บเป็นเวลา 3 ปี

ระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวที่เปลี่ยนใหม่จะทำให้รัฐบาลสามารถประหยัดเงินได้ 380 ล้านเหรียญในปีแรก และจะประหยัดเงินได้ทั้งหมด 4.5 พันล้านเหรียญภายในปีการเงิน 2017-18

แต่โดยรวมแล้วรัฐบาลสามารถประหยัดงบได้ 36 พันล้านเหรียญภายใน 4 ปีข้างหน้า รวมถึงการตัดงบช่วยเหลือต่างประเทศลง 7.9 ล้านเหรียญภายใน 5 ปีข้างหน้า โดยรัฐบาลลดเงินช่วยเหลือต่างประเทศเหลือปีละ 5.032 พันล้านเหรียญเป็นเวลาสองปี และตัดงบช่วยเหลือกิจการอุตสาหกรรมในประเทศอีก 1 พันล้านเหรียญ  นั่นหมายความว่า สายการบิน Qantas และอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ภายในประเทศจะไม่ได้รับความช่วยเหลือด้วยวิธีอัดฉีดเงิน

รัฐบาลยังมีแผนปลดข้าราชการออกอีก 16,500 คนภายใน 3 ปีข้างหน้า พร้อมกับการแช่แข็งไม่ขึ้นเงินเดือนรัฐมนตรี นักการเมือง และผู้บริหารกระทรวงต่าง ๆ เป็นเวลา 1 ปี

รัฐบาลจะเปลี่ยนระบบเงินสวัสดิการผู้สูงอายุที่มีอัตราเพิ่มของเงินสวัสดิการในแต่ละปีสูงกว่าเงินสวัสดิการประเภทอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความเสมอภาค   และอาจพิจารณาจำกัดสิทธิหรือยกเลิกบัตรผู้สูงอายุ หรือบัตรส่วนลดพิเศษของผู้รับเงินสวัสดิการ โดยรัฐบาลกล่าวว่า เงินส่วนลดที่พวกเขาได้รับ ต้องถูกจ่ายโดยเงินของชาวออสเตรเลียคนอื่น ๆ

นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2015 เงินช่วยเหลือครอบครัวภายใต้ Family Tax Benefit Part B กรอบเงินช่วยเหลือจะลดลงเหลือเฉพาะครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 เหรียญต่อปีเท่านั้น และจะถูกตัดออกทันทีเมื่อบุตรคนเล็กมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

อัตราเงินช่วยเหลือครอบครัวจะถูกแช่แข่งไม่เพิ่มขึ้นเป็นเวลา 2 ปี ช่องว่างของเงินส่วนลดค่าประกันสุขภาพเอกชนและส่วนลดเมดิแครส่วนใหญ่จะถูกแช่แช็งเช่นกัน

เงินโบนัสเด็กนักเรียนถูกยกเลิก และรัฐบาลกำหนดเพดานจ่ายเงินในระหว่างบิดาหรือมารดาขอลาคลอดไม่เกิน 50,000 เหรียญ (ในออสเตรเลียผู้เป็นสามีสามารถขอสิทธิลาคลอดเพื่อดูแลบุตรได้)

อย่างไรก็ตาม สำหรับครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ ที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียส่วนลดภาษีในผลประโยชน์ครอบครัว จะได้รับเงินคุ้มครองพิเศษจำนวน 750 เหรียญ

นอกจากนั้นรัฐบาลยังเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบ็นซินอีก 1 เซนต์ต่อลิตร เพื่อมาอุดช่องโหว่ของงบประมาณได้ประมาณ 2.2 พันล้านเหรียญ ส่งผลให้ครอบครัวโดยเฉลี่ยต้องจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มปีละ 72 เหรียญ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2014 เป็นต้นไป

ลดภาษีนิติบุคคลลง 1.5% มีผลทำให้รัฐเสียรายได้ 4 พันล้านเหรียญต่อปี แต่ได้เพิ่มภาษีนิติบุคคลอีก 1.5% กับบริษัทขนาดใหญ่ 3,000 บริษัทแรก ซึ่งผลของมันจะชดเชยกับภาษี 4 พันล้านเหรียญที่สูญเสียไป

ตามแผนของรัฐบาล ผลของการประหยัดงบประมาณ 36 พันล้านเหรียญ จะทำให้งบประมาณปี 2014-15 ขาดดุล 29.8 พันล้านเหรียญ / ในปี 2015-16 ลดลงเหลือ 17.1 พันล้านเหรียญ / ปี 2017-18 ลดลงเหลือ 10.6 พันล้านเหรียญ / และปี 2018-19 ลดลงเหลือ 2.8 พันล้านเหรียญ

แผนงบประมาณยังทำให้ภาระหนี้สินของประเทศจำนวน 667 พันล้านเหรียญลดลงเหลือ 389 พันล้านเหรียญในอีก 10 ปีข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้อยู่ภายใต้ตุ๊กตาทางเศรษฐกิจคือ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 3.0% อัตราการว่างงาน 6.0% และอัตราเงินเฟ้อ 2.5%

(ท่านสามารถอ่านข่าวออสเตรเลียรายวันได้ที่ jingjonews.com)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: