คะแนนนิยมรัฐบาลหล่นวูบ ถ้าดันภาษีหนี้เข้างบประมาณ 14

628-Newpaper 1

หนังสือพิมพ์หลักหลายฉบับลงข่าวต่อต้านภาษีหนี้ในหน้าหนึ่งฉบับวันที่ 4 พฤษภาคม 2014

3 พ.ค. 2014 รัฐบาลกลางของนาย Tony Abbott มีโอกาสเป็นรัฐบาลได้สมัยเดียว หากรัฐบาลมีแผนบรรจุภาษีใหม่ที่เรียกว่า “ภาษีหนี้” (deficit levy หรือ debt tax) เพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลงบประมาณที่ปิดไม่ลง แต่หากทำเช่นนี้จะถูกประชาชนลงโทษ ด้วยการไม่ลงคะแนนเสียงให้ในการเลือกตั้งสมัยหน้า

ทั้งนี้ผลโพลจากสำนัก Galaxy Poll ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 เมษายนถึง 1 พฤษภาคมผลออกมาว่า ประชาชนเห็นว่าภาษีหนี้เป็นการผิดสัญญาเลือกตั้ง 72% ในขณะที่อีก 21% เห็นว่าไม่ผิดสัญญาเลือกตั้ง   และหากนำภาษีหนี้มาใช้ความนิยมพรรคผสมลิเบอรัล-เนชั่นแนลของรัฐบาลจะหล่นกราวรูด โดยคะแนนนิยมของสองพรรคใหญ่หลังพรีเฟอร์พรรคเลเบอร์พุ่งขึ้นมา 52% ในขณะที่พรรคผสมตกลงไปอยู่ที่ 48% นั่นหมายความว่าหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันนี้ พรรคเลเบอร์จะเป็นฝ่ายชนะเลือกตั้ง

เป็นที่ทราบกันดีว่า ภาษีหนี้ถูกคิดค้นขึ้นมาโดยนาย Joe Hockey ร.มว.การคลังเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะไม่ต้องขึ้นภาษีอื่นมาชดเชย เช่นภาษี GST โดยแนวความคิดนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากนาย Abbott แต่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกส่วนใหญ่ของคณะรัฐมนตรีและส.ส.ร่วมพรรค

เป็นที่เชื่อว่านาง Julie Bishop รองหัวหน้าพรรคลิเบอรัลและร.มว.ต่างประเทศ และคณะรัฐมนตรีอาวุโสได้เตรียมที่จะหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นถกในที่ประชมครม.ในเช้าวันจันทร์ที่ 5 เมษายนนี้ แทนกำหนดเดิมในวันพุธที่ 7 เมษายน

ในขณะที่นาย Malcolm Turnbull ร.มว.คมนาคมออกมาตำหนินโยบายนี้ และแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างออกหน้า   ส่วนนาย Scott Morrison ร.มว.การเข้าเมืองและนาย Kevin Andrew ร.มว.สวัสดิการสังคมมีความเห็นด้วยกับภาษีหนี้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นทางออกอย่างหนึ่ง สำหรับสถานการณ์ที่ประเทศก่อหนี้สินสูงมาตลอดหลายปี ในขณะที่ปัญหางบประมาณร่ายจ่ายสูงกว่ารายรับยังรอให้แก้ไข

ในขณะที่แหล่งข่าววงในกล่าวว่า นาย Abbott ไม่ชอบแนวความคิดเรื่องภาษีหนี้   แต่ไม่สามารถหาทางเลือกอื่นได้ จึงต้องให้การสนับสนุน

นาย Mathias Cormann ร.มว.การเงินได้ออกมาปกป้องข้อมูลที่สื่อเสนอไปอย่างคลาดเคลื่อน ทำให้ประชาชนเข้าใจว่ารัฐบาลจะเรียกเก็บจากผู้มีรายได้ตั้งแต่ 80,000 เหรียญต่อปีขึ้นไปในอัตรา 1% โดยผู้มีรายได้ 80,000 เหรียญจะต้องเสียภาษีหนี้ 800 เหรียญ

แต่ภายใต้หลักการของนาย Hockey กำหนดว่าผู้มีรายได้สูงกว่า 80,000 เหรียญแต่ไม่เกิน 180,000 เหรียญ จะเสียภาษีหนี้ 1% และผู้มีรายได้เกินกว่า 180,001 เหรียญขึ้นไปจะเสียภาษีหนี้ 2% ของเงินรายได้ส่วนเกินจากฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งภาษีนี้ไม่ได้คิดจากรายได้ทั้งหมด แต่คำนวณจากส่วนที่เกินรายได้ที่กำหนดไว้   เป็นต้นว่าผู้มีรายได้ 100,000 เหรียญต่อปี ก็จะถูกเรียกเก็บภาษีหนี้ 200 เหรียญ   ส่วนผู้มีรายได้ 200,000 ก็จะเสียภาษีหนี้ 1,200 เหรีญเป็นต้น

(ท่านสามารถอ่านข่าวออสเตรเลียรายวันได้ที่ jingjonews.com)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: