เพศไม่ใช่มีแค่ 3 นะ Norrie แต่ในอนาคตอาจมีกว่า 50

627OZ- Norrie May-Welby

ผ.ม.ม.พ. Norrie May-Wellbe นักเรียกร้องสิทธิทางเพศ ผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็น “ผู้ไม่มีเพศ” รายแรกของออสเตรเลีย

21 เม.ย. 2014 หลังจาก Norrie ผู้ไม่ต้องการมีนามสกุล และเรียกตัวเองว่า “นูเทอะ” ( neuter หรือคนไร้เพศ ที่อาจเกิดจากการไร้อวัยวะสืบพันธุ์) ประสบชัยชนะคดีในศาลสูง สามารถจดทะเบียนเป็น “ไม่ระบุเพศ” ได้เป็นรายแรกของออสเตรเลีย ตามที่จิงโจ้นิวส์เสนอข่าวไปแล้วในวันที่ 2 เมษายน   การจดทะเบียนเพศในอนาคตอาจจะไม่ใช่มีแค่ 3 เพศคือ “ชาย” “หญิง” และ “ไม่ระบุเพศ” แต่อาจจะมีมากกว่า 50 เพศขึ้นไป

ทั้งนี้ Honi Soit หนังสือพิมพ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยซิดนีย์ที่มีอายุยาวนานติดต่อกันมาถึง 85 ปี ได้รายงานผลการสำรวจเพศของบุคคล ด้วยวิธีการสอบถามออนไลน์ ถึงเพศของผู้เข้าร่วมสอบถาม ปรากฎว่าได้เพศแตกต่างกันถึง 57 เพศที่รวมถึง เพศที่ยังไม่สามารถปรับเข้ากับเพศใด (non-conforming), เพศอะไรก็ได้หรือเป็นได้ทุกเพศ (pangender) และไม่มีเพศ (neutrois)

แบบสอบถามจะไม่ให้ผู้ตอบระบุโดยตรงว่าพวกเขาคือเพศ “ชาย” หรือ “หญิง” แต่จะเลี่ยงเป็น Cis male และ Cis femal ซึ่ง Cis ชี้ให้เห็นถึงสภาพทางเพศที่ปรากฎตอนแรกเกิด มีคำถามชี้นำ และให้ผู้ร่วมสำรวจแสดงออกทางเพศของตนออกมา ซึ่งเป็นระบบการสำรวจที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา และในอีกหลายประเทศ เพียงแต่อาจจะยังไม่คุ้นนักสำหรับคนออสเตรเลีย

สำหรับเพศที่ได้จากการสำรวจที่พบมากที่สุด โดยจิงโจ้นิวส์ขออนุญาตไม่แปล เพราะมีโอกาสผิดพลาดสูงมีดังนี้ 1. Male (Cis Male) 2. Female (Cis Female) 3. Agender 4. Androgen 5. Bigender 6. Gender Fluid 7.Gender Questing 8. Gender Variant 9. Intersex 10. Neither 11. Neutrois 12. Non-binary 13. Pangender 14. Trans Person 15. Transmusculine 16. Two-Spirit 17. Cisgender 18. FTM 19.Non-conforming และ 20. Genderqueer เป็นต้น

หมายเหตุ ท่านสามารถอ่านข่าวเกี่ยวข้องย้อนหลัง วันที่ 2 เมษายน 2014 คลิกที่นี่ “นอร์รี” คนเพศสับสนชนะคดี เป็นบุคคล “ไม่ปรากฎเพศ”

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: