“นอร์รี” คนเพศสับสนชนะคดี เป็นบุคคล “ไม่ปรากฎเพศ”

627OZ-norrie

Norrie ผู้ชนะคดีศาลสูงเพื่อการจดทะเบียนเพศชนิดที่สาม

2 เม.ย. 2014 Norrie บุคคลที่ไม่ประสงค์มีนามสกุล และนักเรียกร้องสิทธิเพื่อบุคคลที่ไม่ใช่เพศชายหรือหญิง (Androgynous) ได้สร้างคดีประวัติศาสตร์ด้วยการชนะคดีในศาลสูง ให้เขาสามารถจดทะเบียนระบุเพศว่า “ไม่ระบุแน่ชัด” หรือ “ไม่ระบุเพศ” (“non-specific” หรือ “sex not specific”) แทนที่จะระบุตามประเพณีกฎหมายเดิมว่าเป็นชาย (male) หรือ หญิง (female)

คำพิพากษาประวัติศาสตร์ครั้งนี้ ทำให้การตีความหมายของเพศไม่ได้อยู่เพียงแค่ “ชาย” หรือ “หญิง” แต่เปิดกว้างให้เรียกว่าเป็นอย่างอื่นได้ และเป็นการเปิดทางให้ Norrie ผู้เรียกตัวเองว่า “นูเทอะ” ( neuter หรือคนไร้เพศ ที่อาจเกิดจากการไร้อวัยวะสืบพันธุ์) และอีกชื่อหนึ่งคือ “แอนโดรจีนัส” (androgynous บุคคลที่มีลักษณะทั้งสองเพศ) ทำให้เขา (หรือเธอ) กลายเป็นบุคคลแรกที่สำนักทะเบียนเกิด,ตายและสมรส (RBDM) ของรัฐน.ซ.ว.ต้องจดทะเบียนเพศของเขาว่า “ไม่ระบุเพศ”

สำหรับ Norrie เขาเกิดมาในสภาพร่างกายเป็นชาย แต่มีกิริยาเป็นหญิงด้วยกริยามีจริตจะก้าน ตุ้งติ้งตั้งแต่เด็ก ผิดกับกะเทยทั่วไป

การรณรงค์เรียกร้องสิทธิของ Norrie เริ่มขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990s ด้วยการก่อตั้งกลุ่ม Transgender Lobby Coalition (กลุ่มสัมพันธมิตรร่วมเรียกร้องเพื่อคนข้ามเพศ) ทำการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนกฎหมายในปี 1996 เพื่ออนุญาตให้บุคคลสามารถแก้ไข้สูติบัตรเพื่อเปลี่ยนแปลงฐานะทางเพศ

คณะแพทย์ที่ทำการรักษา Norrie ได้ให้การรับรองในเดือนมกราคมปี 2012 ว่า Norrie มีฐานะทางเพศเป็น “นูเทอะ” คือไม่ใช่ทั้งเพศชายและเพศหญิง และที่สำคัญก็คือ เขา (หรือเธอ) ไม่มีอวัยวะเพศ

หลังจากได้ใบยืนยันจากคณะแพทย์ Norrie จากย่าน Redfern ได้เริ่มท้าทายกฎหมายรัฐน.ซ.ว.ครั้งแรกในปี 2010 ด้วยการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสถานะทางเพศของตน ด้วยการใช้เพียงชื่อ Norrie โดยปราศจากนามสกุลเดิมของเขาคือ May-Welby   และระบุเพศว่า “sex not specific” ตามใบรับรองแพทย์เป็นผลสำเร็จ   แต่สำนักงานทะเบียนเกิด,ตายและสมรสได้มีหนังสือลงวันที่ 17 มีนาคม 2010 แจ้งกลับมาว่าได้เกิดความผิดพลาดในการจดทะเบียน และขอยกเลิกการจดทะเบียนดังกล่าว

Norrie ได้นำข้อขัดแย้งนี้ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลีย และนำขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์รัฐน.ซ.ว. โดยศาลอุทธรณ์มีความเห็นชอบตาม Norrie ทำให้สำนักงานทะเบียนเกิด,ตายและสมรสต้องยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูง   แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ

ผู้พิพากษาศาลสูงลงความเห็นว่า “โดยส่วนใหญ่แล้ว ความเกี่ยวข้องในเรื่องเพศของบุคคล อยู่คนละประเด็นกับความสัมพันธ์ทางกฎหมาย เว้นเสียแต่เข้าไปอยู่ในเงื่อนไขของกฎหมายการสมรสแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย”

Norrie กล่าวว่า เขา (หรือเธอ) มีความสุขที่สุด หลังจากได้ใช้เวลา 4 ปีในการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งเพศพิเศษที่นอกเหนือจากชายและหญิง โดยคืนนี้เธอและผองเพื่อนได้จัดงานปาร์ตี้ฉลองชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติกลุ่มหนึ่งที่ถูกกดขี่ตลอดมา

หมายเหตุ ท่านสามารถอ่านข่าวต่อเนื่องวันที่ 21 เมษายน 2014 คลิกที่นี่ เพศไม่ใช่มีแค่ 3 นะ Norrie แต่ในอนาคตอาจมีกว่า 50

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: