ฝ่ายค้านยื่นมติเร่งด่วน ไม่ไว้วางใจปธ.รัฐสภา

QUESTION TIME

นาง Bronwyn Bishop ประธานรัฐสภา

27 มี.ค. 2014 ส.ส. Bronwyn Bishop ประธานรัฐสภาได้กลายเป็นผู้ควบคุมสภาคนแรกในรอบ 65 ปีที่ถูกพรรคฝ่ายค้านยื่นมติไม่ไว้วางใจต่อการที่เธอแสดงพฤติกรรมรุ่นแรงเกินไปต่อส.ส.พรรคฝ่ายค้านคนหนึ่ง

พรรคฝ่ายค้านได้กล่าวหาว่าส.ส. Bishop วัย 74 ปีไม่วางตัวเป็นกลางและแสดงทีท่าปกป้องนาย Tony Abbott นายกรัฐมนตรี และมีสวนก่อให้เกิดความตึงเครียดในการประชุมรัฐสภาวันสุดท้าย ก่อนปิดสมัยประชุม 6 สัปดาห์ เพื่อให้ส.ส.พักผ่อน และเปิดสมัยประชุมใหม่ในเดือนพฤษภาคมด้วยการพิจารณางบประมาณประจำปี 2014

ผู้ยื่นมติไม่ไว้วางใจครั้งนี้คือนาย Tony Burke ส.ส.เขตฯ Watson และผู้จัดการฝ่ายธุรกิจของพรรคเลเบอร์ จากการที่ประธานรัฐสภาสั่งพักส.ส. Mark Dreyfus ส.ส.เขตฯ Isaacs และผู้ดูแลงานด้านสำนักงานอัยการของพรรคฝ่ายค้านออกจากห้องประชุม โดยอ้างว่าส.ส. Dreyfus เป็นเหยื่อราย 99 ของความไม่เป็นกลางของประธานรัฐสภาหญิงผู้นี้

นาย Burke อ้างว่าประธานรัฐสภาได้ปฎิเสธคำค้านของส.ส.พรรคเลเบอร์จำนวน 98 ครั้ง ในขณะที่ไม่ได้คัดค้านส.ส.ฝ่ายรัฐบาลแม้แต่ครั้งเดียว และปล่อยให้รัฐมนตรีชี้แจ้งโดยไม่มีการกำหนดเวลา

ในการยื่นมติไม่ไว้ว่าใจครั้งนี้ ส.ส. Burke ได้นำคำว่า “Serious partiality” และ “impartiality” (ขาดความเป็นกลางอย่างร้ายแรง) เมื่อครั้งมีมติไม่ไว้วางใจส.ส. Joe Clark รองประธานรัฐสภาในปี 1949 ที่ประสบผลสำเร็จมาใช้

อย่างไรก็ตามผลการลงมติ ก็เป็นไปตามคาดคือมติไม่ไว้วางใจตกไปด้วยคะแนนเสียง 83 ต่อ 51

นาย Burke กล่าวว่า พรรคเลเบอร์ต้องการแสดงให้สาธารณชนรู้ว่า มีความลำเอียงเกิดขึ้นจากส.ส.พรรคลิเบอรัลคนนี้ ด้วยการไม่ให้ความสำคัญต่อส.ส.พรรคฝ่ายค้านในการขออภิปรายเท่าที่ควร

ทางด้านส.ส.พรรคลิเบอรัลและนาย Christopher Pane ผู้นำส.ส.ลิเบอรัลในสภาล่างได้แสดงความไม่พอใจต่อการเคลื่อนไหวครั้งนี้ โดยส.ส. Pane กล่าวว่า พรรคเลเบอร์พยายามก่อกวน โดยเขาได้อ่านข้อกล่าวหาจากที่มีการ เตรียมร่างไว้ก่อน เป็นการตีน้ำให้ขุ่นก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ชั่งโมงถามตอบของการประชุมวันสุดท้าย

ทางด้านส.ส. Bishop กล่าวว่า พรรคเลเบอร์ขาดทักษะและขาดความเคารพในกฎกติกาการประชุมรัฐสภา เป็นตัวทำให้เกิดปัญหาในสภา

ประธานรัฐสภาได้ขอให้ส.ส. Dreyfus ออกจากที่ประชุมเนื่องจากเขาแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม

ในช่วงที่นาย Tony Abbott เป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน เขาก็เคยถูกนาง Anna Burke ประธานรัฐสภา (ในปี 2012-13) เชิญออกจากที่ประชุม หลังจากเขาปฏิเสธที่จะถอนคำพูดพาดพิ่งถึงนาง Julia Gillard นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น

(ท่านสามารถติดตามอ่านข่าวออสเตรเลียรายวันได้ที่ jingionews.com)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: