ซิดนีย์ซิตี้เดินหน้าแผนมีห้องน้ำ ในทุก ๆ 400 ม.ทั่วเทศบาล

626OZ30-2014-03-30 City

พื้นที่ในความดูแลของเทศบาล City of Sydney

30 มี.ค. 2014 เทศบาลเขต Sydney City มีแผนที่จะมีห้องน้ำสำหรับบริการสาธารณชนทั่วไป ภายในรัศมี 400 เมตรไม่ว่า บุคคลนั้นจะอยู่ในจุดใดของเทศบาล แต่การทำให้ได้ตามเป้าหมายนี้จำเป็นจะต้องสร้างห้องน้ำสาธารณะเพิ่มเติมและขอความร่วมมือจากผับและร้านค้าในการเปิดห้องน้ำให้แก่บุคคลทั่วไปเข้าไปใช้ได้ด้วย

อย่างไรก็ตามยังมีผับ (hotel) โดยเฉพาะในพื้นที่ซิดนีย์ตะวันตกตอนในไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ใช่ลูกค้าเข้ามาใช้ห้องน้ำ แถมยังติดตั้งหลอดไฟให้แสงสีฟ้านวล เพื่อป้องกันผู้ติดยาเสพติดเข้ามาเสพยา

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย เทศบาลได้ดันโครงการขอความร่วมมือด้วยใจสมัคร กับร้านค้าปลีก, คาเฟ่ และผับในการเปิดให้สาธารณชนทั่วไปเข้าใช้ห้องน้ำ

ภายใต้โครงการเทศบาลจะใช้เงิน 8.3 ล้านเหรียญ ที่รวมถึงการสร้างห้องน้ำใหม่ 6.1 ล้านเหรียญ, ปรับปรุงห้องน้ำเดิม 800,000 เหรียญ และอื่น ๆ

ในระหว่างการระดมความคิดครั้งนี้มีผู้เสนอให้เทศบาลติดตั้งหลอดไฟอัลทราไวโอเลตให้ห้องน้ำสาธารณะทุกแห่ง เพื่อลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดเข้ามาใช้ห้องน้ำเป็นที่มั่วสุมเสพยา

แต่เทศบาล Sydney City ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตรได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว โดยอ้างว่า หลอดไฟให้แสงสีฟ้า จะลดความสามารถในการมองเห็น ที่อาจทำให้ผู้ใช้ซึ่งเข้ามาจากที่สว่างกว่ามีอาการตาพร่ามัวและหกล้มได้ และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง หากพื้นห้องน้ำเปียกทำให้เกิดลื้นหกล้ม

(ท่านสามารถติดตามอ่านข่าวออสเตรเลียรายวันได้ที่ jingjonews.com)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: