รัฐบาลจะยกเลิกเงินโดล์แก่ผู้อ้างที่ทำงานไกลบ้าน เพื่อไม่ทำงาน

626-kevin-andrews

นาย Kevin Andrews ร.มว.ผู้ดูแลงานบริ การสังคมและสวัสดิการ

1 มี.ค. 2014 ผู้รับเงินสวัสดิว่างงานที่ปฎิเสธ ไม่ทำงาน โดยอ้างว่าที่ทำงานอยู่ไกลเกินไปต่อ ไปจะไม่สามารถอ้างเหตุผลดังกล่าว  และหาก ยังดื้อไม่ยอมไปทำงานก็จะถูกตัดเงินสวัสดิการ ว่างงาน

ทั้งนี้นาย Kevin Andrews ร.มว.ผู้ดูแลงานบริ การสังคมและสวัสดิการ      จะยกเลิกกฎข้อยก เว้นในการอ้างไม่ทำงาน    หากสถานที่ทำงาน ใช้เวลาเดินทางเกินกว่า 90 นาทีออกไป

นาย Andrews กล่าวว่า    กฎในปัจจุบันไม่เป็น ธรรมสำหรับแรงงานจำนวนมาก ที่ใช้เวลาเดิน ทางนานกว่านั้น แต่พวกเขาไม่ถือว่าเวลาเป็น อุปสรรค

ในขณะเดียวกันรัฐบาลกำลังพิจารณาจะกันบุคคลที่มีแรงจูงใจทำให้ตนเองอยู่ในข่ายคนพิการ (perverse incentive)     เพื่อได้สิทธิรับเงิน สวัสดิการคนพิการ   แทนที่จะรับเงินสวัสดิการ คนว่างงานและหางานทำ (Newstart)    เนื่อง จากมีจำนวนเงินสวัสดิการสูงกว่ากันถึง    250 เหรียญต่อสองสัปดาห์

นาย Andrew กล่าวว่า รัฐบาลจะลงไปถูกราย ละเอียดถึงช่องว่างนี้  เพื่อป้องกันมิให้เกิดการสมอ้าง เพื่อรับเงินสวัสดิการที่มีรายได้สูงกว่า ทั้งที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ

นอกจากนั้น   รัฐบาลยังมีแผนที่จะพิจารณาถึง ความเหมาะสมของเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ และ ผู้ว่างงานในวัยต่ำกว่า 20 ปีด้วย    โดยรายละ เอียดจะถูกนำมาเปิดเผยในภายหลัง

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: