จำนวนคนว่างงานพุ่งกระฉูด เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 15 ปี

625-Joe Hockey

นาย Joe Hockey รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

25 ก.พ. 2014 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เปิด เผยถึงยอดผู้เข้ารับสวัสดิการว่างงานประเภท ขึ้นบัญชีหางานทำ (Newstart Allowance) และผู้ว่างงานเยาวชน (Youth Allowance) ในเดือนมกราคมมีจำนวนทั้งสิ้น 842,050 คน ถือเป็นจำนวนผู้ว่างงานสูงที่สุดในรอบ 15 ปี หรือนับตั้งแต่ปี 1998 อันเป็นปีสิ้นสุดของวิกฤต การณ์การเงินในเอเชีย หรือที่รู้จักกันในชื่อ the Tom Yum Kung Disease

ยอดผู้ว่างงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้ออสเตรเลียมียอด คนว่างงานในขณะนี้ 6.4% โดยมียอดผู้ว่างงาน สุทธิเพิ่มขึ้น 44,000 คนในเดือนที่ผ่านมา และ หากแนวโน้มของยอดผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น ก็จะส่ง ผลกระทบให้นาย Joe Hockey ร.มว.การคลัง ต้องประสบปัญหาในการปรับงบประมาณประจำปีเดือนพฤษภาคมที่จะต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น

สำนักงานสถิติแห่งชาติให้ความเห็นว่า ยอดว่าง งานเป็นผลกระทบโดยตรงจากเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในระยะอ่อนแอ  ประกอบกับตลาดการ จ้างงานที่อ่อนตัวลง แม้ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของ การว่างงานระยะยาวจะไม่สูงมาก    คือเพิ่มขึ้น 200,000 คนในช่วงระหว่างปี 2007 ถึง 2013

ทางด้านนาย Kevin Andrews ร.มว.บริการสัง คมออกมากล่าวว่า      การว่างงานที่เพิ่มขึ้นส่วน หนึ่งมาจากนโยบายของรัฐบาลชุดก่อน ในการ เปลี่ยนกฎหมายการจ่ายเงินอุดหนุนการเลี้ยงบุตร

มีผลในวันที่ 1 มกราคม 2013 ได้ผลักดันให้ผู้ เป็นมารดาที่เลี้ยงลูกตามลำพัง   ถูกโอนมาเป็น ผู้เข้ารับสวัสดิการว่างงานประเภทขึ้นบัญชีรอหา งานทำ

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: