เปิดตัวข่าวจิงโจ้นิวส์

จิงโจ้นิวส์  โดยอดีตทีมงานข่าวออสซี่นิวส์ ของหนังสือพิมพ์ไทย-ออสนิวส์   กำลังทดลองเสนอ ข่าวในประเทศออสเตรเลียต่อจากหนังสือพิมพ์ที่ต้องปิดตัวลง

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทดลองใช้โปรแกรม WordPress แบบยังไม่ศึกษาวิธีใช้   จึงขออนุญาตเสนอข่าวในรูปแบบของข่าวแผ่นภาพก่อนนะครับ  

โดยขอเริ่มเสนอข่าวต่อจากที่หนังสือพิมพ์ปิดตัวลงในต้นเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับCategories: Uncategorized

Leave a Reply

%d bloggers like this: