ข่าวหน้าหนึ่ง : อย่างนี้รอดมาได้อย่างไร (บทความข่าวขนาดสั้น)

ข่าวหน้าหนึ่ง : บุบบิบยู่ยี่อย่างนี้คุณย่าบาร์บาร่ารอดมาได้อย่างไร

โดยข้าพเจ้าเอง

(อย่างเพิ่งเขาดูนะครับเพราะยังไม่เสร็จ)

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์

%d bloggers like this: